Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Sorkapocs módosítása

'Áramútterv logikai tervezés' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Áramút LOGIKAI tervezés

Áramút tervezés

Módosítások

Egyedi elem Sorkapocs módosítása

Szerszámos:

A funkció segítségével a korábban elhelyezett sorkapcsok sorszám azonosítóját és egyéb jellemzőit (típus, sín becsavart, léc tervjel, léc tervjel megjelenítés) adhatjuk meg vagy módosíthatjuk. Ehhez az áramút tervlapon a módosítandó sorkapcsot kell azonosítani.

Sorkapocs kijelölése: [ESC=Kilépés!]

A sorkapocs kijelölését követően megjelenik a 'Sorkapocs módosítása:' párbeszédpanel. A párbeszédpanelen látjuk a kiválasztott sorkapocs aktuális jellemzőit és a megfelelő ablakokban módosíthatjuk azokat.

---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> --->

Kapcsolat jelleg megváltoztatása

Kötéspontot nem csak sorkapoccsal hozhatunk létre. Használhatunk virtuális kötéspontot, azaz átkötéspontot, vagy úgynevezett csavaros kötéspontot is. Ebben az ablakrészben kell beállítanunk a kapcsolat jellegét. Ha nem sorkapocs van beállítva, akkor a sorkapocsra vonatkozó funkciók érvénytelenek lesznek.

Ha olyan sorkapocs van kijelölve módosításra, amely rövidzárt, vagy sínezett akkor a kapcsolat jellege nem változtatható meg. Ilyen esetben lehet átkötéspontot, vagy csavaros kötéspontot beállítani.

Sorszám módosítása

A sorkapocs sorszámait a Sorkapocs elemzés modulban a rendszer osztja ki, de lehetőség van a sorszám felhasználó által történő kiosztására, ez a 'prioritással' kiosztott sorszám. A tervező által prioritással kiosztott sorszámot a rendszer elemzés modulja nem írja felül.

Az új sorszámot a sorszám ablakban a sorszám beírásával vagy a léptető nyilakkal adhatjuk meg.

Lehetőség van sorkapocs-lécenként a sorkapocs kezdősorszám beállítására. A kezdősorszám megadását a 'Szereléshely megadása' párbeszédpanelen kell végezni. A kezdősorszámmal növelt sorszám legfeljebb négy számjegyű lehet.

Ha a sorkapocs sorszám kezdő értékét utólag megváltoztatjuk a korábban sorszámmal ellátott sorkapcsok sorszáma a kezdő értéknek megfelelően (kezdő érték + megadott sorszám) megváltozik a tervben.

A sorkapocs sorszám azonosítót 1-tól 1022-ig lehet megadni, illetve a 'Szereléshely megadása' párbeszédpanelen megadott kezdősorszám esetén a kezdősorszám és a sorszám összege legfeljebb négy számjegyű lehet.

Nem megfelelő sorszám (túl nagy szám, kezdő sorszámnál kisebb szám) esetén a rendszer „Hibás sorkapocs sorszám!” hibajelzést ad és informál az adható kezdő sorszámtól - utolsó sorszámig választható számokról.

Sorszám prioritás módosítása

A korábban tervezői utasításra kiosztott sorkapocs sorszámok prioritást kaptak, ami azt jelenti, hogy a rendszer elemzéskor nem írja felül azok sorszámát. A sorkapcsok prioritását visszavonhatjuk, illetve megadhatjuk.

Ha a teljes tervben a sorkapcsok sorszámának a változása már nem kívánatos. Például már a létesítményt már megszerelték, akkor az összes sorkapocs sorszámának a befagyasztására a sorkapocs sorszámokat rögzítjük. Sorkapocs elemzés és optimalizálás szempontjából a prioritás és rögzítés azonos befolyással van! Azaz bármelyik megléte a sorkapocs esetében azt jelenti, hogy a sorkapocs sorszáma a megadottól nem változhat! A rögzítést az elemezés modulban lehet végrehajtani a Rögzítés funkcióval. A módosításra kijelölt sorkapocs sorszáma rögzített, akkor a következő információs blokk jelzi számunkra: Az ablak mindig érvénytelen, mert a rögzítés egyedileg nem vonható vissza.

Sorkapocs típus módosítása

A sorkapocs típus módosítható egyedi és csoportos módosítással. Módosíthatjuk a típusnevet és szimbólumot (normál, bontható, stb.), valamint a sorkapocs törzsadattári típusát. Ha megfelelő típus nincs a listán, akkor a sorkapocs módosító párbeszédpanelen ezzel a nyomógombbal érhetjük el a típuslistát és feltölthetjük azt a kívánt típussal. (Lásd: Sorkapocs lista karbantartása...).

Léc módosítása

A szereléshelyen lécre osztva helyezhetjük el a sorkapcsokat, 62db lécet használhatunk szereléshelyenként. A rendszer a szerelési terven a sorkapcsokat lécre rendezve helyezi el, és az elemzés modulban a sorkapocs azonosító sorszám kiosztás eljárása minden lécre külön indítva történik.

Sorkapocs-léc tervjel megjelenítés beállítása

A sorkapocs-léc tervjel megjelenítése nem minden esetben kívánatos a terven, helyfoglalása miatt. A tervjel megjelenítést beállíthatjuk, illetve kikapcsolhatjuk.

Sorkapocs síncsavar ki/be állítása, sín csere

A sínezett sorkapcson beállíthatjuk, hogy a sínre csatlakozó sorkapocs kapcsolódik e csavarral a sínhez, ezt a 'sín becsavart/ kicsavart' beállítással adjuk meg. Alapértelmezésben a sínre csatlakozó sorkapocs kapcsolódik a sínhez. Az ablakban a két oldali sínezést is felcserélhetjük.

A módosítani kívánt sorkapcsot kijelöljük. Ha sínezett sorkapcsot jelöltünk ki, akkor a 'Sorkapocs módosítása:' párbeszédpanelen az alábbi check ablakban láthatjuk, hogy a sorkapcson milyen sínezés van elhelyezve. A módosítást a check ablak megfelelő beállításával kell elvégezni. Ha a sorkapcson nincs sínezés, akkor az ablak érvénytelen, ha van sínezés, akkor a 'sín becsavart/ kicsavart' állapotot mutatja.

Az 1. sín átállítása:

A rajzon a sorkapocs sínre becsavart állapotát a sorkapocs satírozásával jelöli a rendszer. A szerelési terv sorkapocs bekötési rajzán a sínre csatlakozó sorkapcsok Ki/Be-csavart állapotát az áramút tervvel egyezően jelöli a rendszer.

Az 1.-2. csere check ablak segítségével a sorkapocsban a két oldali sínezést felcseréli a rendszer. Ha az 1.-2. csere kijelölt, akkor a rendszer a tervlapon a sínnel kapcsolódó sorkapcsokat is kiemeli! Ez azt jelenti, hogy a rendszer végrehajtás esetén a sínnel kapcsolódó sorkapcsokban is meg fogja cserélni a sínezés oldalakat, hiszen a szerelést csak azonos oldalon elhelyezett sínezéssel lehet megvalósítani a sorkapocs hidaknál.

Az 1.-2. csere check ablak csak akkor érvényes, ha az azonosított sorkapocs sínezett, azaz az egyik oldalon van sínezés, de nem -Dupla- sorkapocs! A -Dupla- sorkapcsok esetében a két oldalt, (felső - alsó), egyértelműen meghatározott a két csatlakozási ponttal. Ezért azt, hogy a sorkapocs melyik oldalán sínezett, azt a sín szerkesztésekor egyértelműen meghatározzuk.

Sorkapocs rövidzár csere

A sorkapcsok mind két oldalán rövidzár helyezhető el. Az ablakban a szimpla, egy pixeles sorkapcsok két oldali rövidzárait cserélhetjük fel.

A módosítani kívánt sorkapcsot kijelöljük. A sorkapcson elhelyezett rövidzárakról az alábbi ablak ad tájékoztatást.

A rövidzárak cseréje:

Az 1.-2. csere check ablak segítségével a sorkapocsban a két oldali rövidzárat felcseréli a rendszer. Ha az 1.-2. csere kijelölt, akkor a rendszer a tervlapon a rövidzárral kapcsolódó párját is kiemeli! Ez azt jelenti, hogy a rendszer végrehajtás esetén a rövidzár párjában is meg fogja cserélni a rövidzár oldalakat, hiszen a szerelést csak azonos oldalon elhelyezett rövidzárakkal lehet megvalósítani.

Az 1.-2. csere check ablak csak akkor érvényes, ha az azonosított sorkapocs rövidzárt, azaz legalább egy rövidzárat tartalmaz, de nem -Dupla- sorkapocs! A -Dupla- sorkapcsok esetében a két oldalt, (felső - alsó), egyértelműen meghatározott a két csatlakozási ponttal. Ezért azt, hogy a sorkapocs melyik oldalán rövidzárt, azt a rövidzár szerkesztésekor egyértelműen meghatározzuk.

-Dupla- elhelyezés módosítása

A sorkapcsok -Dupla- pozíción is elhelyezhetők, azaz a felső és alsó bekötési oldaluk az áramút terven is egyértelműen megkülönböztethető. Ha a sorkapcsot -Dupla- tulajdonsággal helyeztük el a terven, akkor az alábbi ablakrész érvényes lesz.

gombokkal a sorkapcsok két oldalát tudjuk felcserélni. Ha a dupla sorkapocshoz rendelt szimbolikus kép tartalmaz egyértelmű utalást az elhelyezési irányra, akkor az áramút terven is jól követhető. Fordítás esetén jól látható a sorkapocs két oldalának cseréje. Ha a dupla sorkapcsok rövidzártak vagy sínezettek, akkor ez a fordítás a két oldali 1. és 2. sorszámú rövidzár, sín elemek cseréjét is jelenti automatikusan. Ezt a cserét az ezekhez tartozó információs ablakban is követhetjük. Természetesen az 1.-2. csere check ablak most is érvénytelen.

Példa az -X2:42 függőlegesen elhelyezett sorkapocs irányának a megfordítására:

Megfordítva:

Ez a -X2:43 vízszintesen elhelyezett sorkapocs megfordítására példa:

Megfordítva:

Mint láttuk, az áramút terven a sorkapcsok irányát meg tudjuk fordítani. Ez a fordítás azt is eredményezi alapesetben, hogy a sorkapocs a sorkapocs lécen is ellentétes irányban van elhelyezve. Megfordul az alsó és felső oldala. Ez természetesen így nem helyes. Ezért van lehetőség beállítani, hogy az áramút tervtől függetlenül a sorkapocs forgatása a szerelés terven a kívánt irányú legyen.

Az alábbi egy gyakorlati példa, amikor a sorkapcsokban több rövidzár, sínezés is van. Továbbá az áramköri kép megkívánja azt, hogy az áramút terven egy sorkapocs irányát megfordítsuk. Az -X2:7 sorkapocs két rövidzárat tartalmaz. A -KI1:M1 pontjához való csatlakozás és az -X2:6 sorkapoccsal való rövidzár miatt a sorkapcsot meg kell fordítani. Ha ezt nem tesszük meg, akkor az -X2:6 és az -X2:7 sorkapcsok közé a rövidzár nem helyezhető el megfelelően.

Ha elvégezzük az -X2:7 sorkapocs fordítását az áramút terven és utána elhelyezzük a rövidzárat az -X2:6 és az -X2:7 sorkapcsok közé, de mást nem teszünk, akkor elvégezve a sorkapocs elemzést, az alábbi hibaüzenetet kapjuk a láncban kapcsolódó sorkapcsokra. Lásd: Sorkapocs elemzés.

Hiba:[ 735]: Rövidzárt, sínezett -Dupla- sorkapocs láncban eltérő forgatású sorkapocs van!

=AE.02+NN-X2:1 : 2/ - 2 / B - Alap
=AE.02+NN-X2:2 : 2/ 2++/ B - Alap
=AE.02+NN-X2:3 : 2/ 3++/ B - Alap
=AE.02+NN-X2:4 : 2/ 4 / B - Alap
=AE.02+NN-X2:5 : 2/ 5 / B - Alap
=AE.02+NN-X2:6 : 2/-- 6 / B - Alap
=AE.02+NN-X2:7 : 2/-- 6 / C+ - Fordított

A hiba üzenetből is egyértelműen kitűnik, hogy ebben az esetben a legegyszerűbb az -X2:7 sorkapocsban a kapcsolóval a sorkapcsot visszafordítani a sorkapocs lécen. Ha ezt megteszzük, és elvégezzük a sorkapocs elemzést a lánccal kapcsolódó sorkapcsokra nem kapunk hibajelzést. A fenti kapcsolás sorkapcsainak a sorkapocs keresési listája az alábbi lesz.

Ezt a keresési listát 'úgy olvassuk', mintha a sorkapocs léc függőlegesen lenne szerelve, és a kábel oldal a lista bal oldala, a készülék oldal a sorkapocs lista jobb oldala. Vagy ha a léc vízszintesen szerelt, akkor a listát az óramutató járásával ellentétesen 90 fokot fordítva alul a kábel oldal, felül a készülék oldal látható.

A Dupla sorkapcsok jelképes ábrájában csak azért szerepel egy nyíl, hogy a minta példában a sorkapocs állása könnyebben követhető legyen.

Ebből láthatjuk, hogy az -X2:1 és -X2:7 sorkapcsok szerelése nem az általánosan megszokott módon történik, hiszen a sorkapcsok 'felső', készülék oldalához csatlakoznak az áramváltók. Ezért az ezeket kapcsoló kábelek a sorkapocs léc készülék oldalához kapcsolódnak.

Egy ilyen láncolt sorkapocs részen a rendszer segítségével egyszerűen megcserélhetjük a láncolt dupla készülékek oldalait. A láncolt -X2:1 és -X2:7 sorkapcsok közül bármelyiket azonosítva a sorkapocs módosítási funkcióban megcserélve a sorkapocs irányát, a rendszer valamennyi sorkapocsra elvégzi a kívánt módosítást. Ezt már az irány cseréjének kijelölésekor egyértelműen jelzi számunkra a rendszer, hiszen valamennyi kapcsolódó sorkapcsot, és a kapcsolódást jelentő elemet, rövidzárat, sínezést jelölő vonalat kiemeli a rendszer.

A 'Dupla szétbontása' kapcsolót bekapcsolva az áramút terven korábban -Dupla- tulajdonságú sorkapcsot két különálló független szimpla sorkapoccsá bontjuk szét. A két független sorkapocs között semmilyen kapcsolat sem lesz, még vezeték összeköttetés sem! A dupla szétbontás végrehajtása nem fordítható vissza. A két sorkapocs újra csak úgy rendelhető össze dupla sorkapoccsá, hogy egy új sorkapcsot helyezünk el dupla tulajdonsággal pontosan erre a pozícióra!

Egyedi sorszám felirat megadása

Lehetőség van a sorkapocs azonosításaként megjelenő sorszámot 'egyedi' feliratot tartalmazó sorszám azonosító megadására.

Ezt az egyedi sorszám feliratot ebben az ablakban adjuk meg, melynek a karaktereinek a száma maximálisan 4 lehet.

Az így sorszámozott sorkapcsoknak is van és fontos a sorszáma, mert a sorkapocs lécen elfoglalt pozícióját továbbra is ez határozza meg minden sorkapocsnak!

Ha a felirat előtti check ablak bekapcsolt, akkor a sorkapocsnak a sorszám felirata a szerkesztő ablakban látható karakterek lesznek. Ha már volt ilyen felirat megadva, akkor ennek check ablaknak a kikapcsolásával törölhetjük azt.

Ha a sorkapocs lécen egy ilyen eltérő sorszámú sorkapcsot helyezünk el, akkor a lécen az ezt követő valamennyi sorkapocs tényleges sorszáma, és a sorkapocs lécen elfoglalt pozíciója eltérő lesz. Ezt a rendszer úgy támogatja, hogy ezeket a sorkapcsokat a sorkapocs elemzés során önállóan átsorszámozza. Tehát, ha egy sorkapocs lécbe 'beszúrunk' egy /a jelű sorkapcsot, akkor a rendszer az ezt követő sorkapcsokat automatikusan átsorszámozza. Természetesen kivéve a rögzített és prioritásos sorkapcsokat. Lásd: Sorkapocs elemzés

Az automatikus át sorszámozás minden olyan egyedi sorszám feliratú sorkapocstól újra indul, amely sorszám feliratnak van 'szám' tartalma is. Ha az egyedi sorkapocs sorszám felirat nem tartalmaz számot, akkor az automatikus sorszámozás az ezt megelőző sorszámtól folytatódik.

Az egyedi sorszámmal ellátott sorkapcsokat a rendszer a sorkapocs keresési funkcióban eltérő sorkapocs sorszám felirat színekkel jelöli meg. Lásd: Sorkapocs keresése

Ha a sorkapocsnak automatikusan kiosztott egyedi sorszám felirata van, akkor az 'Egyedi sorszám felirat:' 'Sor:' ablakában jelenik meg, amely nem szerkeszthető.

Sorkapocs sorszám felirat irány és kiemelés beállítása

A tervlapokon újonnan elhelyezett sorkapocs tervjele és sorszáma alapbeállítás szerint 'Automatikus' kiemeléssel vízszintesen jelenik meg. Ettől eltérni az alábbi panelon tett beállítással lehet.

---> Ha vizuálisan is ellenőrizni akarjuk a sorkapocs tervjel és sorszám megjelenítését, akkor, gomb mögötti Sorkapocs sorszám felirat irány és kiemelés beállítása párbeszédpanelen tehetjük meg

Sorkapocs név megadása

A sorkapocshoz 'nevet' lehet rendelni a sorkapocs név szöveg ablakban: , vagy legördítve a lista ablakot, a sorkapocs név könyvtárból választhatunk nevet.

---> A sorkapocs név az áramút terv grafikus rendszerében kerül tárolásra. A megadott sorkapocs név áramút terven történő megjelenítési tulajdonságait a gomb mögötti Sorkapocs név megadása párbeszédpanelen állíthatjuk be. A gomb segítségével a felhasználói sablonban eltárolt szövegekből választhatunk!

A gomb megnyomásával az 'előző' módosítási állapotban megadott sorkapocs név tölthető be a szerkesztő ablakba. Csak akkor érvényes ha a modul indítása után már volt olyan sorkapocs módisítás, amelynek meg volt adva sorkapocs név felirat.

A sorkapocs név csak a Sorkapocs elemzés elvégzése után jelenik meg a sorkapocs keresés ablakban a körvezeték név hasábban, azokban az esetekben, amikor a sorkapocs nem körvezetéken helyezkedik el. Lásd: Sorkapocs keresése

Másrészt a szerelési tervek sorkapocs bekötési részének generálásakor a sorkapcsokhoz minden esetben odaíródik. Szintén csak azokban az esetekben, amikor a sorkapocs nem körvezetéken helyezkedik el! Szerelési tervek generálása

Sorkapocs költségkód beállítása

A sorkacsokhoz egyedi költség kódot rendelhetünk. Az újonnan elhelyezett sorkapcsok költség kódja mindig 'Új' lesz. Az alábbi ablakban módosításra a kiválasztott sorkapocs költség kódját állíthatjuk be.

A Sorkapocs elemzés végrehajtása után a mező valamennyi sorkapcsára egyetlen művelettel módosíthatjuk a sorkapcsok költség kódját a Sorkapcsok költségkód módosítása funkcióban.
(Lásd: Új/Meglévő/Felhasznált/Bontandó/Cserélendő költség adatok megadása)

Sorkapocs emelet megadása

A sorkapocs akkor lesz emeletesként kezelhető, ha a Törzsadatbázisok kezelése modulban a sorkapocs típushoz az emeletek száma 2, vagy annál nagyobb értékre van állítva.

A Sorkapocs elhelyezése funkcióban, ha emeletes sorkapocs van kijelölve elhelyezésre, akkor mindig az 1. emeleti szint kerül elhelyezésre.

Ha emeletes sorkapocs típus van kijelölve, akkor érvényes lesz az 'Emelet:' beállítási csoport. Annyi emelet kiválasztásra van lehetőség, ahány szintes a sorkapocs típus.


a gomb megnyomásával a kijelölt módosítások végrehajtódnak. A sorkapocs léc elemzése, optimalizálása a módosítás végrehajtásával nem hajtódik végre. Csak a sorkapocs léc adataiba bejegyzésre kerül, hogy a sorkapocs lécen változások történtek. Az egyedi sorkapocs módosítások közül az alábbiak megváltoztatják a sorkapocs léc elemzés utáni állapotát:

 • Sorszám módosítása
 • Léc módosítása
 • Sorszám prioritás módosítása
 • Sorkapocs típus módosítása
 • Sorkapocs egyedi sorszámnév módosítása
 • Sorkapocs síncsavar ki/be állítása
 • Sorkapocs sín és rövidzár csere
 • Emeletes sorkapocs emelet módosítása
 • -Dupla- sorkapocs forgatása
 • Az elemzés után sorkapocs lécen szerkesztés miatt megváltozott állapotra a:

  Sorkapocs léc típus csere

  Sorkapocs áthelyezés másik lécre

  Sorkapocs léc át sorszámozása

  Sorkapocs keresése

  funkciókban a sorkapocs lista mellett megjelenő figyelmeztetés utal.


  Lásd:

  Sorkapcsok

  Emeletes sorkapcsok

  Sorkapocs elhelyezése

  Sorkapocs rövidzárása

  Sorkapocs sínezése


  Korlátozások/megjegyzések:

  Ha sorkapocs típus módosítás van kijelölve, és azt csavaros kötéspontra kívánjuk változtatni, és a kijelölésben olyan sorkapcsok vannak, ahol nem lehet csavaros kötéspontot elhelyezni, akkor ezeken a helyeken a rendszer átkötés pontot fog elhelyezni és rövid hangjelzést ad.

  Nem minden sorkapocs módosítási funkció jegyzi be a sorkapocs lécen történt változásokat! (Blokk műveletek, sínezés, rövidzárás....).

  Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
  1992-2022
  Minden jog fenntartva. ©
  OmegaSoft WEB Site