Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Kábel fektetési tervek generálása

'Kábelfektetési tervek készítése' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Kábelfektetési tervek készítése

Kábelfektetés tervezés

Kábel fektetési tervek automatikus generálása...

Szerszámos:

Ezzel a funkcióval e kábelfektetési tervek helyszínrajzait, a rajta elhelyezett kábel csatorna útvonalakat és a szereléshelyeket elemezhetjük. Előállíthatjuk a beállításoknak megfelelően a helyszínrajzokon a kábel fésűket, a helyszínrajzok után generálhatjuk a kábelfésű táblázatokat, valamint a kábelnyomvonalak kijelölt helyeinek a méretarányos metszeti rajzait.
Ha szükséges, akkor a kábelek nyomvonalait egyenként, vagy tetszőleges csoportosításban automatikusan generálhatjuk a helyszínrajzokon. De csak azokról kábelekről készül nyomvonal rajz, amelyek a 'Kábelek megjelölése nyomvonal generálásra' funkcióban kijelölésre kerültek.
A panelon elvégezhetjük a tervlap generáláshoz szükséges paraméterek beállításait is.

---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> Kábelek megjelölése nyomvonal generálásra ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> --->

A 'Tervrészlet kiválasztása:' ablakban ablakban a kábelfektetési tervek kiértékelésének, vázlatrajzok készítésének és kábelfésű táblázatok, metszetek elkészítésének részleteit jelölhetjük ki végrehajtásra. Az egyes részletek végrehajthatók egyenként a részlet beállításának kapcsolója mögött elhelyezett nyomógombbal, míg több részlet végrehajtása egy lépésben a kívánt részek check-gombjának bekapcsolásával és a nyomógomb megnyomásával végezhető el.

Kábel csatornák elemzése a helyszínrajzon

Bekapcsolt állapotában a megszerkesztett kábel helyszínrajz tervlapokat a kábel csatorna útvonalakkal és a hozzá kapcsolódó szereléshelyekkel elemzi. Kiértékelésre kerülnek a csatorna szakaszok egymáshoz és a szereléshelyekhez való térbeli viszonyított helyzetek.

Előáll a kábel útvonal hálózat a kapcsolódási pontokkal. Az útvonalak összevetésre kerülnek a kábel listában szereplő kábel adatokkal. Kiosztásra kerülnek az egyes útvonal szakaszokhoz az ott elhelyezendő kábelek.

Ha ez az elemzés még az érintett helyszínrajzokon nem volt elvégezve, akkor kikapcsolt állapotában is elvégzi a rendszer, mert a rá épülő további elemzések és tervlap generálások nem tudnának működni.

Kábel hosszak visszaírása a tervbe

Bekapcsolt állapotában a rendszer az egyes kábelek útvonalainak hosszának meghatározása után a logikai terv kábel adataiba visszaírásra kerül a számított kábel hossz. Az ilyen kábelek hosszai a kábel listában '*' jellel megjelöltek. Ezen kábelek hossz adatai már csak ezen számított hosszal kerül figyelembe vételre. A felhasználó kábelhossz ignorálódik. A kábelterv kábel listáin ezen kábelek hossza zöld színnel jelenik meg.

Működtetéséhez a Kábel csatornák elemzése a helyszínrajzon elemzés végrehajtása is szükséges!

Kábel csatorna vázlat generálása

Előáll a kábel útvonal hálózat a kapcsolódási pontokkal egy összevont vázlat lapon megjeleníthető a kábel fektetési vázlat áttekintésére, ellenőrzésére. Ha több lapos a helyszínrajz, akkor is csak egy lapon kerül a vázlat generálásra. A vázlat lap méretaránya az utolsó helyszínrajz méretarányával lesz azonos. A rajzlap méretét a rendszer számolja. Úgy állítja be, hogy valamennyi rajzelem öt milliméteres szegéllyel elférjen a tervlapon.

Működtetéséhez a Kábel csatornák elemzése a helyszínrajzon elemzés végrehajtása is szükséges!

Kábelfésűk elemzése a helyszínrajzon

Bekapcsolt állapotában a megszerkesztett kábel helyszínrajz tervlapokon az elhelyezett kábelfésű elemeket kigyűjti. Ellenőrzi, hogy valamennyi kapcsolódik-e valamely kábelcsatorna útvonal szakaszhoz. Elvégzi a kábelfésű azonosítók kiosztását azon kábelfésűkre, melyek számozottak, vagy betűzöttek. Ellenőrzi a saját névvel való ütközést is.

Működtetéséhez a Kábel csatornák elemzése a helyszínrajzon elemzésének végrehajtott állapota szükséges. Ez megtörténhet a jelenlegi elemzési folyamatban, vagy az előző elemzési állapot alapján hajtódik végre a folyamat!

Kábelfésűk frissítése a helyszínrajzon

Bekapcsolt állapotában a megszerkesztett kábel helyszínrajz tervlapokon az elhelyezett kábelfésűket frissíti. Megszerkeszti a kábel fésű azonosítókat, ha kell a kábel fésű listát is. Elvégzi a megjelenítési tulajdonságok frissítését is azon fésűknél, melyekre a tulajdonság frissítése beállított.

Működtetéséhez a Kábel csatornák elemzése a helyszínrajzon és a Kábelfésűk elemzése a helyszínrajzon elemzésének végrehajtott állapota szükséges. Ez megtörténhet a jelenlegi elemzési folyamatban, vagy az előző elemzési állapot alapján hajtódik végre a folyamat!

Kábelfésű vázlat generálása

A helyszínrajz tervlapokon elhelyezett kábel fésűkről egy összevont vázlat lap készíthető. Ezen a lapon helyszínrajz tervlapokon elhelyezett összes kábelfésű vázlat szerepelni fog olyan megjelenítési tulajdonsággal, mint ami a helyszínrajzon érvényes. Ha a Kábel csatorna vázlat generálása is végrehajtásra kerül az elemzési folyamatban, akkor a kábelfésű vázlat azonos lapon lesz a kábel fektetési vázlattal. Ha több lapos a helyszínrajz, akkor is csak egy lapon kerül a vázlat generálásra. A vázlat lap méretaránya az utolsó helyszínrajz méretarányával lesz azonos. A rajzlap méretét a rendszer számolja. Úgy állítja be, hogy valamennyi rajzelem öt milliméteres szegéllyel elférjen a tervlapon.

Működtetéséhez a Kábel csatornák elemzése a helyszínrajzon és a Kábelfésűk elemzése a helyszínrajzon elemzésének végrehajtott állapota szükséges. Ez megtörténhet a jelenlegi elemzési folyamatban, vagy az előző elemzési állapot alapján hajtódik végre a folyamat!

Kábelfésű táblázatok generálása

Bekapcsolt állapotában a megszerkesztett kábel helyszínrajz tervlapokon az elhelyezett azon kábelfésűkről generál táblázatos formában kábelfésű lista tervlapokat a rendszer, melyek tartalmazzák azon tulajdonságukat, hogy róluk kábelfésű táblázatot kell generálni.

Az egyes kábelfésű táblázat generálási tulajdonságait a helyszínrajzon elhelyezett kábelfésűk tartalmazzák.

A generált tervlapok méretét és méretarányát a Terv generálási beállítás: Generált lap beállítás funkcióban lehet beállítani.

Működtetéséhez a Kábel csatornák elemzése a helyszínrajzon és a Kábelfésűk elemzése a helyszínrajzon elemzésének végrehajtott állapota szükséges. Ez megtörténhet a jelenlegi elemzési folyamatban, vagy az előző elemzési állapot alapján hajtódik végre a folyamat!

Kábelfésű metszetek generálása

Bekapcsolt állapotában a megszerkesztett kábel helyszínrajz tervlapokon az elhelyezett azon kábelfésűkről generál táblázatos formában kábelfésű lista tervlapokat a rendszer, melyek tartalmazzák azon tulajdonságukat, hogy róluk kábelfésű metszeteket kell generálni.

Az egyes kábelfésű metszet generálási tulajdonságait a helyszínrajzon elhelyezett kábelfésűk tartalmazzák.

A generált tervlapok méretét és méretarányát a Terv generálási beállítás: Generált lap beállítás funkcióban lehet beállítani.

A metszetlapokon a kábelek költségkód szerinti színezését a Terv generálási beállítás: Metszeti színek beállítása funkcióban lehet beállítani.

Működtetéséhez a Kábel csatornák elemzése a helyszínrajzon és a Kábelfésűk elemzése a helyszínrajzon elemzésének végrehajtott állapota szükséges. Ez megtörténhet a jelenlegi elemzési folyamatban, vagy az előző elemzési állapot alapján hajtódik végre a folyamat!

Kábel nyomvonalak generálása

Bekapcsolt állapotában azokról kábelekről amelyek a 'Kábelek megjelölése nyomvonal generálásra' funkcióban kijelölésre kerültek, külön kábelfektetési nyomvonal helyszínrajz tervlapok kerülnek generálásra. A generált tervlapok mérete és méretaránya megegyezik a megszerkesztett kábel helyszínrajz tervlapokéval.

A kábel fektetési nyomvonal helyszínrajzokon a nyomvonal és a nyomvonalhoz tartozó kábelek megjelenítésének formáját a Terv generálási beállítás: Kábel nyomvonal megjelenítés beállítás funkcióban lehet elvégezni.

Működtetéséhez a Kábel csatornák elemzése a helyszínrajzon és a Kábelfésűk elemzése a helyszínrajzon elemzésének végrehajtott állapota szükséges. Ez megtörténhet a jelenlegi elemzési folyamatban, vagy az előző elemzési állapot alapján hajtódik végre a folyamat!

Ha a kapcsoló belkapcsolt, de a 'Kábelek megjelölése nyomvonal generálásra' funkcióban nincs egyetlen kábel sem kijelölve, akkor hibajelzész kapunk:

 • Hiba:[111]: Nincs egyetlen kábel sem kijelölve kábel nyomvonal generálásra!
 • A kiértékelési és generálási folyamathoz tartozó ablak 'Generálás beállítások:' részében olyan paramétereket állíthatunk be, amelyek a folyamat nyomon követhetőségét befolyásolják. A generálási folyamat képernyőn történő követése látványos, ám a folyamát hosszát jelentősen növeli. A rendszer üzeneteit és jelzéseit célszerű hibanaplóba íratni, amelynek segítségével a folyamat során kiszűrt hibák javítása egyszerűsödik.

  'Generálás közben grafikai megjelenítés'

  A kapcsolóval beállítható, hogy generálás közben a rendszer az aktuális tervlapot a képernyőre is rajzolja vagy sem. Ha bekapcsolt állapotú akkor az generálási folyamat a képernyőn is követhető. Kikapcsolt állapotban az generálási folyamat valamelyest gyorsabb lesz.

  'Generálás közben üzenetek'

  A kapcsolóval beállítható, hogy generálás közben a rendszer az éppen végrehajtott műveletről adjon-e tájékoztatást.

  'Generálás közben ez az ablak bezáródik'

  A kapcsolóval beállítható, hogy generálás közben a dialógusablak bezáródjon-e. Ha van grafikai megjelenítés, célszerű a képernyő látható területét az ablak bezárásával megnövelnie.

  'Generálás közben hibajelzések'

  A kapcsoló állításával beállítható, hogy generálás közben a rendszer az észlelt hibáról adjon-e jelzést a képernyőre.

  'Hibanapló írása'

  A kapcsoló állításával beállítható, hogy generálás közben közben a rendszer az elvégzett művelet közben észlelt hibákról készítsen-e hibanaplót.

  'Új hibanapló kezdése'

  A kapcsoló állításával beállítható, hogy generálás közben a rendszer a korábbi hibanaplót folytassa, vagy mindig újat kezdjen. A beállítás akkor érvényes, ha van hibanapló írás.

  'Hibanapló fájl neve:'

  Ablakrészben beállítható, hogy generálás közben a rendszer az elvégzett műveletről, észlelt hibákról készített hibanaplót milyen nevű állományba írja. A napló fájl nevét kiterjesztés nélkül kell megadni. A rendszer a naplófájlt a létesítmény mező alkönyvtárban hozza létre TXT kiterjesztéssel. A beállítási lehetőség akkor érvényes, ha van hibanapló írás.

  'Naplózás hiba összegzés'

  Ha a 'Hibanapló írása' bekapcsolt állapotú, akkor ebben a checkbox ablakban beállíthatjuk, hogy a hiba napló végére a rendszer készítsen e listát az előfordult hibák összegzésével. Ha a 'Hiba összegzés' bekapcsolt állapotú, akkor a Naplózás hiba összegzési mód beállítása-ban beállíthatjuk a hiba összegzés egyéb paramétereit is!

  'Befejezéskor hangjelzés'

  A kapcsoló ki/be kapcsolásával beállítható, hogy a generálás befejezéséről adjon-e hangjelzést a rendszer. Bekapcsolt állapotában, attól függően, hogy végrehajtáskor talált-e hibát a rendszer vagy sem, eltérő hangjelzést hallhatunk.
  Abban az esetben, ha nem fordult elő egyetlen hiba sem, akkor a 'x:\V10.1\OmegaWin32\Elektro\ElemzesKesz.Wav' állomány hangzik el. Hiba esetén a 'x:\V10.1\OmegaWin32\Elektro\ElemzesHiba.Wav' állomány hallható.

   

  'Generálás kezdő lapszám beállítása:'

  Az ablakrészben azt a lapszámot állíthatjuk be, amelyre a rendszer a generálást kezdi. Az előtte lévő lapok változatlanok maradnak. Ezeken a változatlan lapokon a saját szerkesztésű tervlapjainkat készíthetjük el. A kezdő lapszám lehet az első lap is. A rendszer a generálás előtti lapokat akkor is változatlanul hagyj, ha azok korábban rendszer által generált tervlapok voltak!


  Tartalom:

  Terv generálási beállítás

  A nyomógomb segítségével a generálás eredményeként előálló új generált tervlapok méret és lépték adatait állíthatjuk be.

  Terv generálási beállítás: Generált lap beállítás
  Terv generálási beállítás: Metszeti színek beállítás
  Terv generálási beállítás: Kábel fésű rendezés beállítás
  Terv generálási beállítás: Kábel nyomvonal megjelenítés beállítás
  Terv generálási beállítás: Tartalomjegyzék kezelés
  Terv generálási beállítás: Ajánlott beállítás
  Kábelfektetési tervek generálás végrehajtás

  A nyomógomb megnyomásával a beállításoknak megfelelően végrehajtjuk a kábelfektetési helyszínrajzok kiértékelését és a kábel fésű, valamint a kábel útvonal metszet rajzok generálását.


  Lásd:

  Naplózás hiba összegzés
  Naplózás hiba összegzési mód beállítása

  Lásd még:

  Hibanapló megnézése

  A nyomógomb segítségével a generálás folyamatáról és hibajelzésekről készült naplóállományt nézhetjük meg a képernyőn, vagy nyomtathatjuk ki a nyomtatóra.


  Korlátozások/megjegyzések:

  A kábeltervező modul működésére vonatkozó felhasználói beállításokat a rendszer a kijelölt létesítményben a '<Létesítmény útvonal>\<Létesítmény>.All\ChanelPlaning.Sta' állományban tárolja. A modul a kijelölt létesítményben, ha más beállítás nem történik, akkor a létesítményben történt utolsó beállítás szerint fog működni.

  A kábeltervező modul működésére vonatkozó munkahelyi sablon beállításokat a rendszer a 'x:\V10.x..\OmegaWin32\UserSettings\ChanelPlaning.Sta' állományban tárolja.

  A kábel nyomvonalak készítésére vonatkozó felhasználói beállításokat a rendszer a kijelölt létesítményben a '<Létesítmény útvonal>\<Létesítmény>.All\ChanelWayGrafik.Sta' állományban tárolja. A modul a kijelölt létesítményben, ha más beállítás nem történik, akkor a létesítményben történt utolsó beállítás szerint fog működni.

  A kábel nyomvonalak készítésére vonatkozó munkahelyi sablon beállításokat a rendszer a 'x:\V10.x..\OmegaWin32\UserSettings\ChanelWayGrafik.Sta' állományban tárolja.

  Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
  1992-2022
  Minden jog fenntartva. ©
  OmegaSoft WEB Site