Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Kábelfektetési tervek készítése

'Kábelfektetési tervek készítése' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Kábelfektetési tervek készítése


Az OmegaCAD ELEKTRO Kábelfektetési tervek készítése az OmegaCAD ELEKTRO V10.1 Windows tervező rendszer modulja.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben elkészített létesítmény kábelfektetési tervdokumentációját készíthetjük el ebben a modulban.

A kábelek fektetésének tényleges elhelyezését megadó terv dokumentumok elkészítéséhez a rendszer azzal ad hathatós támogatást a felhasználónak, hogy a létesítmény tetszőleges szeletéről a kábeleket a rendszer automatikusan kigyűjti. A kábelek kigyűjtéséből már adódik azon szereléshelyek és nagy készülékek listája, amelyek között kábel kapcsolatot kell biztosítani.

A kábelfektetési tervek elkészítéséhez szükséges a létesítmény valós méretű helyszínrajza. Ezen a helyszínrajzon a kábelfektetési útvonalak, és a kábelek kiindulási helyeinek megadása után a rendszer automatikusan megkeresi a szerelési helyek közötti útvonalat. Meghatározza az útvonalak minden pontján az ott elhelyezkedő kábeleket. Az útvonalak meghatározott pontjaiban a kábel csatornákban elhelyezkedő kábelekről kábelfésűt készít a helyszínrajzon, kábelfésű táblázatot generál önálló lapokon és méretarányos kábel csatorna metszetet generálhatunk automatikusan.
Ha szükséges, akkor a kábelek nyomvonalait egyenként, vagy tetszőleges csoportosításban automatikusan generálhatjuk a helyszínrajzokon. ( 'Kábelek megjelölése nyomvonal generálásra')

A modul az aktuális létesítmény kijelölt mezőinek kábel állományából - valamint a felhasználó által a létesítmény tervtől függetlenül megadott kábelekről - a helyszínrajz és a kábel útvonalak megszerkesztése után a rendszer a következő terveket, listákat állítja elő:

 • - kábelfésű a helyszínrajzon
 • - kábelfésű táblázatos formában
 • - kábelcsatornák metszet rajzai táblázatos formában
 • - kábelek nyomvonalainak megjelenítése a helyszínrajzon.
 • A kábelfektetési tervezés fogalmai

  A kábelfektetési terv készítés lépései


  A modul funkciói:

  Aktív réteg beállítása
  Terv mentés, nyomtatás, vissza, újra
  Tervlapok kezelése
  ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> --->

  Kábelfektetési, műszaki tervek adatainak megadása

  Kábellista előállítása kábelfektetési tervek készítéséhez

  Kábel fektetési tervek generálása

  Szereléshely tulajdonságok beállítása...

  Szereléshely elhelyezése a helyszínrajzon...

  Szereléshely táblázat készítése...

  Kábelcsatorna tulajdonságok beállítása...

  Kábelcsatorna szerkesztés

  Kábelfésű tulajdonságok beállítása...

  Kábelfésű elhelyezés

  Kábelcsatorna/kábelfésű/szereléshely módosítás

  Kábelcsatorna/kábelfésű/szereléshely törlés

  Szereléshelyek közötti párhuzamos kábelcsatorna útvonalak kezelése

  Kábelek csatorna rekeszhez rendelése

  Szimbólum elhelyezése a tervlapon

  Jelölt tervek készítése
  ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> --->

  A létesítmény valamennyi tervlapja

  Modul leállítása


  Felhasználói beállítások és tulajdonság sablonok:
  A rendszer a kábelhelyszínrajz készítéssel kapcsolatos valamennyi felhasználói beállítást és tulajdonság sablont az aktuális létesítményben tárolja. Az egyes tulajdonság csoportoknak az egyik létesítményből a másikba való áthelyezése a és a funkció pár használatával lehetséges.

  Szereléshely tulajdonságok beállítása...: Tulajdonság

  Szereléshely táblázat készítése...: Tulajdonság

  Kábelcsatorna tulajdonságok beállítása...

  Kábelfésű tulajdonságok beállítása...


  Lásd még:

  Szerszámok egyéni beállítása
  Információk
  Az OmegaCAD ELEKTRO kézikönyve

  Mp4 fájl letöltése, vagy lejátszása

  A kábel helyszínrajz elkészítése


  Korlátozások:

  (1)

  A modul a 'MIDI' rendszerben korlátozottan, csak egy mezőre, azaz egy áramúttervre működik!

  (2)

  A modult a 'MINI' rendszer nem tartalmazza!

  Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
  1992-2022
  Minden jog fenntartva. ©
  OmegaSoft WEB Site