Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

A sablonban tárolt készülék kapocspont funkcióleírások betöltése a készülékbe

'Áramútterv logikai tervezés' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Áramút LOGIKAI tervezés

Áramút tervezés

Megadások Szimbólum készülék megadása

Szerszámos: Nyomógomb:

Megadások Doboz készülék megadása

Szerszámos: Nyomógomb:

A készülék kapocspont funkcióleírások sablon betöltésekor a korábban a Készülék funkcióleírások tárolása sablonba funkcióval eltárolt kapocspont funkció leírásokat rendelhetjük a szerkesztés alatt álló készülék kapocspont funkcióleírásahoz.

A funkcióleírás sablon a készülék kapocspontjait, és az azokhoz megadott funkcióleírásokat tartalmazza. Független a készülék szimból, vagy doboz felépítésétől, a kapocspontok számától, sorrendjétől. A felhasználás során csak a kapocspont alfanumerikus azonosítói szerint történik az összerendelés. Csak azon kapocspontok funkció leírásai változnak meg, amelyekhez van adat a sablon állományban. Erről a rendszer pontos tájékoztatást ad számunkra.

A funkcióleírás sablon fájlt a tallózóval választjuk ki, amely mindig az utoljára használt könyvtárban keresi a funkcióleírás sablonokat.

A funkcióleírás sablon fájl kiválasztása után a sablon állomány adatai megjelenek a tallózó ablakban, amelyek a következő információkat tartalmazzák:

Tartalom:

A Tartalom részben részletes információkat kaphatunk a készülék kapocspont funkcióleírás sablon állomány tartalmáról, ha azt készítésekor megadták.

Statisztika:

A Statisztika részben annak a készüléknek a felépítéséről és kapocspontjainak funkcióleírással való ellátottságáról látunk adatokat, amely készülékbe a sablon funkcióleírás adatai betöltődnek. Az azonosítható kapocspont funkcióleírások a készülék és a sablon kapocspont azonosságának a megfeleltetés arányát mutatja.

A Statisztika részben annak a készüléknek a felépítéséről és kapocspontjainak funkcióleírással való ellátottságáról látunk adatokat, amely készülékbe a sablon funkcióleírás adatai betöltődnek. Az azonosítható kapocspont funkcióleírások a készülék és a sablon kapocspont azonosságának a megfeleltetés arányát mutatja.

Üres sablon adatok kezelése:

Az Üres sablon adatok kezelése részben azt tudjuk szabályozni, hogy a készüléknek azon csatlakozó pontjaihoz tartozó funkcióleírások törlődjenek-e, amelyekhez a sablonban nincsenek megadva funkcióleírások, azaz üresek. Bekapcsolt állapotában a készülék felépítés listában azok a funkcióleírások, amelyek így törlésre kerülnek, sárga alapon piros felírat színnel jelennek meg!

Csatlakozó pont:

A Csatlakozó pont listák több nézetben is láthatók. Az első a "Kapocspontok funkcióleírásai" a sablon kapocspontjait és hozzá a készülékben meglévő és sablon hozzárendelhető funkció leírásokat tartalmazza a következők szerint:

1. oszlop:

Csatlakozás

Kapocspont alfanumerikus azonosító

2. oszlop:

Funkcióleírás

A kapocspont funkcióleírása a sablonban

3. oszlop:

--->

Annak jelzése, hogy a szerkesztés alatt álló készüléknek van-e ilyen kapocspontja
Ha van, akkor a "--->" jel látható, és az adatsor szöveg színe a következő képpen változik:
Ha a készülék kapocspontnak nincs még funkcióleírása, akkor az adatsor színe fekete
Ha a készülék kapocspontnak már van funkcióleírása, és az eltér a sablonban megadottól, akkor az adatsor színe
piros
Ha a készülék kapocspontnak már van funkcióleírása, és az azonos a sablonban megadottal, akkor az adatsor színe zöld
Ha nincs akkor a "-" jel látható, és az adatsor háttárszíne: szürke

4. oszlop:

Felépítésbe

Ha a készüléknek van ilyen kapocspontja akkkor annak a jelzése, hogy az milyen felépítésben található
Szimból, vagy Doboz,
ha nincs akkor a "-" jel

A második a "Készülék szimbólum felépítése" a készülék szimbólumait, kapocspontjait és a hozzá a sablonban megadott funkció leírásokat tartalmazza:

1. oszlop:

Kép

A készülékrész szimbólum képe az azonosítókkal

2. oszlop:

Csatlakozás

A készülékrész csatlakozáspont azonosítói felsorolva

3. oszlop:

Készülék funkcióleírás

A készülék csatlakozásponthoz megadott funkcióleírás
Az adatsor színe a kapocsponthoz tartozó sablon funkcióleírás szerint változik

4. oszlop:

Sablon funkcióleírás

A sablon csatlakozásponthoz megadott funkcióleírás
Csak akkor van itt szöveg, ha a sablonban van ilyen csatlakozáspont azonosító megadva funkcióleírással
Ennek megfelelően változik az adatsor szöveg színe:
Ha a készülék kapocspontnak nincs még funkcióleírása, akkor az adatsor színe fekete
Ha a készülék kapocspontnak már van funkcióleírása, és az eltér a sablonban megadottól, akkor az adatsor színe
piros
Ha a készülék kapocspontnak már van funkcióleírása, és az azonos a sablonban megadottal, akkor az adatsor színe zöld
Egyébként az adasor színe változatlan és fekete

A harmadik fül a "Készülék doboz felépítése" a készülék doboz kapocspontjait, a doboz magyarázatokat és a hozzá a sablonban megadott funkció leírásokat tartalmazza:

1. oszlop:

Csatlakozás

A készülék doboz csatlakozáspont azonosítói felsorolva

2. oszlop:

Magyarázat

A készülék doboz csatlakozásponthoz tartozó magyarázatok

3. oszlop:

Készülék funkcióleírás

A készülék doboz csatlakozásponthoz megadott funkcióleírás
Az adatsor színe a kapocsponthoz tartozó sablon funkcióleírás szerint változik

4. oszlop:

Sablon funkcióleírás

A sablon csatlakozásponthoz megadott funkcióleírás
Csak akkor van itt szöveg, ha a sablonban van ilyen csatlakozáspont azonosító megadva funkcióleírással
Ennek megfelelően változik az adatsor szöveg színe:
Ha a készülék kapocspontnak nincs még funkcióleírása, akkor az adatsor színe fekete
Ha a készülék kapocspontnak már van funkcióleírása, és az eltér a sablonban megadottól, akkor az adatsor színe
piros
Ha a készülék kapocspontnak már van funkcióleírása, és az azonos a sablonban megadottal, akkor az adatsor színe zöld
Egyébként az adasor színe változatlan és fekete

Ha a kijelölt sablon állomány nem készülék kapocspont funkcióleírásokat tartalmmaz, akkor ezt a hibajelzést kapjuk!
Ennek egyik legvalószínűbb oka, hogy a sablon állomány nem a rendszer által egy készülék kapocspontjainak funkcióleírásaiból készült, hanem inkább valamely más táblázat szerkesztővel, vagy szöveg szerkesztővel.

Nem tölthető be a sablon állomány, ha a szerkesztés alatt álló készülék egyetlen kapocspontja sem azonos a sablon állományban megadottakkal!

Ha a sablon állományt valamely oknál fogva nem lehet megnyitni, akkor a fenti hibajelzést kapjuk. Ennek rendszerint az az oka, hogy a fájl valamely más szerkesztővel már megnyitott!

A sablonból betöltött funkcióleírások a készülék kappocspont funkció leírások szerkesztési állapotához rendelődik hozzá, ha ablakból a gombbal lépünk ki. Teljesen véglegessé csak akkor vállik, ha a "Funkcióleírás megadása >>>" ablakból is hasonlóan a a gombbal lépünk ki, hiszen itt még további módosításokat is tehetünk.


Lásd:

Készülék funkcióleírások tárolása sablonba

Szimbólum készülék megadása

Doboz készülék megadása

Készülék módosítása


Korlátozások/megjegyzések:

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a készülék kapocspont funkcióleírás sablonok '.Csv' állományban tárolódnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a készülék kapocspont funkcióleírás sablonok alapértelmezési könyvtára a 'x:\V10.x..\OmegaWin32\Template\DeviceFunctions'

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site