Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

A készülék kapocspontjainhoz megadott funkcióleírások tárolása sablonba

'Áramútterv logikai tervezés' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Áramút LOGIKAI tervezés

Áramút tervezés

Megadások Szimbólum készülék megadása

Szerszámos: Nyomógomb:

Megadások Doboz készülék megadása

Szerszámos: Nyomógomb:

A funkcióval a szerkesztés alatt álló készülék kapocspont funkcióleírásait tárolhatjuk egy sablon állományba, mely bármely felépítésű készülék kapocspontjainak funkcióleírásainak megadásához bármikor újra felhasználhatunk.

Tartalom:

A Tartalom részben a funkcióleírás sablon fájl későbbi áttekinthetőbb felhasználása érdekében a készülékről és a megadott funkcióleírásokról jellemző adatokat adhatunk meg.

Statisztika:

A Statisztika részben annak a készüléknek a felépítéséről és kapocspontjainak funkcióleírással való ellátottságáról látunk adatokat, amely készülékből a funkcióleírás sablon adatai készülnek.

Üres sablon adatok kezelése:

Az Üres sablon adatok kezelése részben azt tudjuk szabályozni, hogy a készüléknek azon csatlakozó pont azonosítói is kiírásra kerüljenek-e a sablon állományba, amelyekhez a készülékben nincs megadva funkcióleírás. Bekapcsolt állapotában a készülékrről a sablon állományban teljes kapocspont lista készül.

Csatlakozó pont:

A Csatlakozó pont listák több nézetben is láthatók. Az első a "Kapocspontok funkcióleírásai" a készítendő sablon csatlakozó kapocspontjait és a hozzá megadott funkció leírásokat tartalmazza a következők szerint:

1. oszlop:

Csatlakozás

Kapocspont alfanumerikus azonosító
Csak azok a készülék kapocspontok jelennek meg, és íródnak a sablonba, amelyhez van megadva funkcióleírás

2. oszlop:

Funkcióleírás

A kapocspont funkcióleírása a készülékben

3. oszlop:

<---

A felépítésből jelzése

4. oszlop:

Felépítésből

A készüléknek kapocspontjához tartozó felépítés, amelyben a funkció meg van adva
Szimból, vagy Doboz

A második a "Készülék szimbólum felépítése" a készülék szimbólumait, kapocspontjait és a hozzá megadott funkció leírásokat tartalmazza:

1. oszlop:

Pozíció

A készülékrész tervben elfoglalt helyéről ad információt
Az adatsor színe a készülékrész elhelyezésétől függően változik

2. oszlop:

Kép

A készülékrész szimbólum képe az azonosítókkal

3. oszlop:

Csatlakozás

A készülékrész csatlakozáspont azonosítói felsorolva

4. oszlop:

Készülék funkcióleírás

A készülék csatlakozásponthoz megadott funkcióleírás

A harmadik fül a "Készülék doboz felépítése" a készülék doboz kapocspontjait, a doboz magyarázatokat és a hozzá megadott funkció leírásokat tartalmazza::

1. oszlop:

Csatlakozás

A készülék doboz csatlakozáspont azonosítói felsorolva

2. oszlop:

Magyarázat

A készülék doboz csatlakozásponthoz tartozó magyarázatok

3. oszlop:

Készülék funkcióleírás

A készülék doboz csatlakozásponthoz megadott funkcióleírás
Az adatsor színe a kapocsponthoz tartozó sablon funkcióleírás szerint változik

4. oszlop:

Dobozrész

Annak a dobozrésznek az azonosítója, amelyben a kapocspont elhelyezett
Ha nincs elhelezve a kapocsrész a terven, akkor a következő részek üresek
és ennek megfelelően változik az adatsor szöveg színe is

5. oszlop:

Pozíció

Ha a kapocspont elhelyezett, akkor az elhelyezési adatok

Azt a funkcióleírás sablon fájlt, amelybe az adatokat akarjuk elmenetni a tallózóban adjuk meg. A rendszer mindig az utoljára használt könyvtárban ajánlja fel a helyet funkcióleírás sablonoknak.

Ha ablakból a gombbal lépünk ki, akkor a készülék kapocspontjaihoz megadott funkcióleírások a tartalom leírásokkal együtt a kijelölt sablon állományba tárolódnak.

Nem készül sablon állomány, ha a szerkesztés alatt álló készülék egyetlen kapocspontjához sincs megadva funkcióleírás!

Ha olyan sablont adunk meg, amely már létezik, akkor a fenti hibajelzés szerint dönthetünk a továbbiakról.

Ha az új sablon állományt valamely oknál fogva nem lehet megnyitni írásra, akkor a fenti hibajelzést kapjuk. Ennek rendszerint az az oka, hogy a fájl valamely más szerkesztővel már megnyitott!

Funkcióleírás sablon szerkesztése táblázat kezelővel, szövegszerkesztővel:

A készülék kapocspont funkcióleírás sablon állományok fájlnév kiterjesztése a *.Csv' extenzió. Ez a kiterjesztés általánosan az egyszerűsített táblázat állományok formátuma, ahol az egyes adatcellákat pontosvesszővel választanak el egymástól. Itt ebben a funkcióleírás sablon állomány kezelésben az alábbi szabályok és korlátok között használjuk, amelyeket betartva bármely táblázatkezelővel, vagy egyszerű szövegszerkesztővel is készíthetünk, szerkeszthetünk ilyen sablonokat.

1. Fő szabály

A1 cella:

B1 cella

Kapocspont

Funkcióleírás

Ahhoz, hogy a rendszer az adott *.csv állományt készülék kapocspont funkcióleírás sablonnak ismerje fel az a szükséges és elégséges, feltétele, hogy az első két adat a fenti Kapocspont és a Funkcióleírás legyen. Továbbá a hibátlan beolvasáshoz, hogy a tartalomnak mindig csak két oszlopa legyen.

A szövegszerkesztő mintában jól látható, hogy az adatsorok adatcellái között pontosvessző elhelyezése szükséges. Ha adunk meg funkcióleírást, akkor a készülék ennek a kapocspontjának a funkció leírása törlődni fog, ha korábban volt megadva hozzá.

Az egyszerű szövegszerkesztő használata lehet a leghatékonyabb mód arra, hogy ezeket a sablon állományokat létrehozzuk, módosítsuk.

2. Szabály

A funkcióleírás sablon fájl későbbi áttekinthetőbb felhasználása érdekében a készülékről és a megadott adatoktról jellemző leírást adhatunk meg a Tartalom részben. Ez nem kötelező, teljes egészében elhagyható rész. De ha megadjuk az alábbiak szerint járjunk el:

A2 cella:

B2 cella

Tartalom

Sablon tartalom leírás 1. sora

A3 cella:

B3 cella

Tartalom

Sablon tartalom leírás 2. sora

Elvileg tetszőleges tartalom sort adhatunk meg, de beolvasáskor a rendszer maximum 10 sor fog megjeleníteni!

3. Szabály

A következő szabály szerint adjuk meg a tényleges tartalmat, a készülék kapocspont azonosítókat, és a hozzájuk rendelt funkció leírásokat. Ezek az adatsorok követik a tartalmi adatokat. Ha nincs tartalmi adat, akkor közvetlenül a fejléc után a második oszlopban már elhelyezhetők.

A2+n cella:

B2+n cella

1. kapocspont azonosító

1. kapocsponthoz tartozó funkció leírás

A3+n cella:

B3+n cella

2. kapocspont azonosító

2. kapocsponthoz tartozó funkció leírás

A4+n+m cella:

B4+n+m cella

m. kapocspont azonosító

m. kapocsponthoz tartozó funkció leírás
Ha nem adunk meg semmit, akkor a készülék ennek a kapocspontjának a funkció leírása törlődni fog, ha korábban volt megadva hozzá.

Nincs korlátja a kapocspont azonosító és a funkció leírások sorainak számában. Betöltéskor csak azok kerülnek felhasználásra, amely kapocspontoknak lesz megfelelője a szerkesztés alatt álló készülékben.

Az így tárolt, vagy a leírt szerkesztési módok valamelyikével előállított készülék kapocspont funkcióleírásokat bármely más készülékhez betölthetjük a Készülék funkcióleírások betöltése sablonból funkció segítségével. A sablon betöltése független attól, hogy a készülék szimbólum, vagy doboz felépítésű-e. Hiszen csak a kapocspont azonosítók szerint történek az összerendelések.


Lásd:

Készülék funkcióleírások betöltése sablonból

Szimbólum készülék megadása

Doboz készülék megadása

Készülék módosítása


Korlátozások/megjegyzések:

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a készülék kapocspont funkcióleírás sablonok '.Csv' állományban tárolódnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a készülék kapocspont funkcióleírás sablonok alapértelmezési könyvtára a 'x:\V10.x..\OmegaWin32\Template\DeviceFunctions'

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site