Az OmegaCAD ELEKTRO Felhasználói kézikönyv kiegészítése

Új fejlesztések, módosítások, javítások a V10.1 verzióban a kiadás óta


11.

Verzió:

V10.1.240212

2024.02.12.

 

Készülék típuscsere során a szimbólum helyettesítés szabályozása

Az áramútterv tervezése során a Készülék módosítás funkcióban a , a típuscsere végrehajthatóságának az a feltétele, hogy a cserélendő készülék tervben felhasznált és a cserére kijelölt készülék szimbólum részei egymással teljesen azonosak legyenek, vagy a most itt bevezetett rendszer bővítés, a készülék típuscsere során a szimbólum helyettesítés beállítása lehetőségeinek használatával megfelelthetőek legyenek egymással. Ezek az új lehetőségek azt nyújtják, hogy a rendszer biztonságos működését biztosítva, lehetővé teszi a cserét akkor is, ha az egymáshoz rendelt készülékrészekhez tartozó szimbólumok keretei azonosak, vagy csak az is elegendő, hogy a takarási felületei és a csatlakozó pontok helyei legynek azonosak.

Bár ez a megengedőbb megfeleltetés már az áramköri működés (az azonos keretekhez tartozó szimbólum kép) azonosságát nem biztosítja automatikusan, de bizonyos esetekeben sok felesleges, az ilyen cserék szükségessége estén elvégzendő munkát takarít meg. Azért hogy az ilyen feltételek szerint lehetséges csere végrehajtás előtt a tervező kellően meggyőződhessen arról, hogy az áramkör működése nem változik meg nem kívánt mértékben, a felhasználónak a rendszer teljes ellenőrzési felületet biztosít az eredeti és a cserére kijelölt típusok szimbólum felépítés összevetése funkcióban.

Ezen belül lehetőség lesz arra is, hogy az olyan esetekben, amikor egy készülékrésznek a cserére kijelölt készülékben több készülékrész is megfeleltethető, akkor a készülék kijelölt rész átirányítása egy másik készülék részbe funkcióban igény szerint megcseréljük az egyes részeket összerendelését.

Lásd:

Áramútterv logikai tervezése

Tervezési opciók...

Készülék típuscsere során a szimbólum helyettesítés beállítása

Készülék módosítása

Készülékrész cseréje

 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

A készülékek újra rendezése és sorszámozása a tevlapokon elfoglalt pozíciójuk szerint

A Tervjel lista karbantartása... panelen elhelyezett új funkcióval a terv készülékeit újra rendezhetjük és sorszámozhatjuk a tevlapokon elfoglalt pozíciójuk szerint.

Lásd:

Áramútterv logikai tervezése
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

'Üres', nem megadott funkcióleírások kezelése a sablonba tárolás és betöltés során

Az áramútterv készítése közben a készülékek kapocspont funkcióleírásainak megadása során a funkcióban nem kell minden kapocsponthoz funkcióleírást megadni. Viszont a tárolás során igényünk lehet arra, hogy a sablon állományba azokat a kapocspontokat is elhelyezzük, amelyekhez ez nincs megadva. Arra készülve, hogy ezek megadását majd a sablon állományban, táblázat, vagy szövegszerketővel fogjuk elvégezni.
A betölés folyamatban a funkció használata során viszont azt tudjuk szabályozni, hogy a sablon azon kapocspontjaihoz, amelyhez nincs funkcióleírás megadva, a készülék azonos kapocspontjához már megadott, meglévő funkcióleírás ilyen esetben törlődjön-e.

Lásd:

Áramútterv logikai tervezése
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 

Az elemek költségkódjának beállítása 'Meglévő'-re

A megvalósulási terv készítés során az elemek Költségkódjának beállítása 'Meglévő'-re funkció csoport kiegészítése a szereléshelyek szekrényei és egyéb anyagainak a kölségkódjának 'Meglévő'-re állításával.

Szereléshelyek szekrényei és egyéb anyagai

A szereléshelyek szekrényei és egyéb anyagainak a kölségkódjának 'Meglévő'-re állítása
Ezzel a szereléshelyekhez a Elrendezési (diszpozíciós) tervek készítése modulban a Készülék elhelyezése a tervezett listáról..., vagy a Készülék elhelyezése egyedi listáról... funkcióban megadott szekrények, vagy a Kábel tömszelencék, szereléshely anyagai... fül alatti funkcióban a szereléshely kábeleinek tömszelencéi és egyéb anyagai listában elhelyezett elemeknek a kölségkódjának 'Meglévő'-re állítása történik meg.
Ez a lista azonos a Anyag és költségvetés listák készítése modul Anyaglista készítése rész Szereléshelyhez rendelt anyagok kezelése funkcióban kezelhető listával.

Lásd:

Tervek automatikus kiértékelése (1)
Megvalósulási terv készítés
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX

 
 

Tervjegyzékhez csatolt dokumentum tervjegyzékben elfoglalt helyének kijelölése

A tervjegyzékhez kapcsolt külső Csatolt dokumentumok kezelése (Word, Excel ...) dokumentumok a rendszer által generált tervjegyzékben kétféle pozícióban szerepelhetnek,
'Tervek előtt', vagy a 'Tervek után'
A továbbiakban a listára már korábban felvett, de az adott kiadásban nem kívánatos dokumntumok kihagyhatók is lehetnek a:
'Kimarad' opció beállításával, amelyet az alábbi legördülő kiválasztási lista segítségével adhatunk meg:

Lásd:

Tervjegyzék készítése
Csatolt dokumentumok kezelése (Word, Excel ...)
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 
10.

Verzió:

V10.1.230801

2023.08.01.

 

A 'bontás/építés' jelölés 9. alverzióban kiadott módosítás javítása.

A megelőző, 9. változatban végzett jelölés hiány pótlása az áramutas tervlapokon olyan esetekben is megjelölt lapkapcsolatot, amelyet nem kell jelölni. A hiba javítva.

Lásd:

Tervek automatikus kiértékelése (1)
Bontás/építés terv készítés
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX

 
 
9.

Verzió:

V10.1.230714

2023.07.14.

 

A Készülék elhelyezése a tervezett listáról... funkcióban a a 'Méretezés' rajzolat megjelenítésének a tárolása.

A Készülék elhelyezése a tervezett listáról... funkcióban a az elhelyezett elemekhez a továbbiakban tárolásra kerül a 'Méretezés' rajzolatának megjelenítései állapota is. Így ha a úgy hajtódik végre, hogy a tervlapokon az adott elem nincs már megjelenítve (törölt), akkor a rendszer a lista elhelyezési adatai alapján a képet úgy frissíti, ahogy az eredetileg elhelyezésre került. Azaz ha elhelyezéskor bekapcsolt a 'Méretezés' rajzolatának megjelenítése, akkor a méret vonalakkal, ha nem, akkor anélkül jelenik meg az elem.

Lásd:

Elrendezési (diszpozíciós) tervek készítése (2)

Készülék elhelyezése a tervezett listáról...

Készülék elhelyezése egyedi listáról...

 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MIDI

 
 

A 'bontás/építés' jelölés hiányának pótlása.

A jelölés hiányának pótlása az áramutas tervlapokon olyan esetekben amikor két elem közötti kapcsolatot lapkapcsolat valósít meg, de a két összekapcsolt elemben és az összekapcsolt kapocspontokban sincs változás az összehasonlított tervekben, de maga a kapcsolat új vagy törölt.
A korábbi változatok az áramutas tervlapokon a lapkapcsolatokat nem jelölték meg.

Lásd:

Tervek automatikus kiértékelése (1)
Bontás/építés terv készítés
Szerelési tervek készítése (2)
Szerelési tervek generálása
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX

 
 

Anyag és költségvetés listák készítése modul 8. alverzió verzió frissítési hibájának javítása.

Lásd:

Anyag és költségvetés listák készítése
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MIDI

 
 
8.

Verzió:

V10.1.230622

2023.06.22.

 

Azon Minősített szimbólumok használata esetén, amelyeknek nincs egy csatlakozási pontja sem, azoknál a készülékekhez tartozó táblázatok automatikus összeállítása során enek a szimbólumnak a grafikus képet illeszteni fogja a következő szimbólumhoz, pontosabban a következő szimbólumra egy raszter távolsággal [5 mm] rátakar az alábbi minta szerint.

Lásd:

Áramútterv készülék, kábeltáblázat készítése
Készülék és kábeltáblázat generálása
Szerelési tervek készítése (2)
Szerelési tervek generálása
Törzsadatbázis listák készítése
Adatbázislisták előállítása
Törzsadatbázisok kezelése
Készülékek addatára Szimbólum felépítés megadás Doboz felépítés megadás
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,(MINI),MIDI

 
 

A Készülék módosítása funkcióban a típus nélküli készülékek módosítása Típus nélküli készülék megadása és a Készülékek addatára a készülék típusok doboz felépítés megadás doboz felépítés megadás folyamatban a funkciókban a Kapocspont magyarázat leíró szöveg beolvasás javítása elmaradó, vagy egy karakteres leírás esetén.

Lásd:

Áramútterv logikai tervezése
Készülék módosítása
Típus nélküli készülék megadása
Törzsadatbázisok kezelése
Készülékek addatára
Doboz felépítés megadás
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

A Szimbólum készülékrész elhelyezése adattárból funkció Több szimbólum kijelölése elhelyezésre részében a
Valamennyi kijelölt rész együtt, egy pozícionálással elhelyezve mód használatakor a raszter távolság lehetséges értékének beállításakor a raszter távolság legkisebb értékének korlátozása. A beállítható legkisebb távolság egy raszter érték.
A korábban megengedett 0 raszter távolágra elhelyezés lehetősége ellenörzési hibát okoz.

Lásd:

Áramútterv logikai tervezése
Szimbólum készülékrész elhelyezése adattárból
Több szimbólum kijelölése elhelyezésre
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

A előzőekben leírt Több szimbólum kijelölése elhelyezésre funkcióval 0 raszter távolsággal elhelyezett elemek esetében az ellenőrzés során jelenkező ismétlődő hibajelzés megszüntetése

Lásd:

Tervek automatikus kiértékelése (1)
Ellenőrzés
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

A Szerelési tervek generálása során a sorkapocs tervek generálása esetében ha jelentkezik ez a hiba:

Hiba:[ 453]:

A szereléshely sorkapocslécén az utolsó elemzés óta változások történtek!
A(z) ' -X1 ' lécen: -típus cserék, szerkesztések történtek!
A(z) ' -X3 ' lécen: -átsorszámozások történtek!
A(z) ' -X12' lécen: -típus cserék történtek!
A(z) ' -X16' lécen: -áthelyezések történtek!

A a továbbiakban a rendszer folytatja a tervlapok készítését, nem áll le a folyamat a hibajelzés ellenére sem. A terv hibás lehet!

Lásd:

Szerelési tervek készítése (2)
Szerelési tervek generálása
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 
7.

Verzió:

V10.1.230608

2023.06.08.

 

Készülékek addatára a készülék típusok doboz felépítés megadás sablon beolvasás

doboz felépítés megadás folyamatban a a Kapocspont magyarázat leíró szöveg beolvasási hosszának javítása a teljes lehetséges karakterszámra.

Lásd:

Törzsadatbázisok kezelése
Készülékek addatára
Doboz felépítés megadás
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

A Sorkapocs léc tervezés közben jelentkező, a sorkapocs adatbázis megnyitottságára vonatkozó hibák kijavítása.

Lásd:

Elrendezési (diszpozíciós) tervek készítése (2)

Sorkapocs léc tervezés

 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MIDI

 
 

Tervjegyzékhez csatolt dokumentum létesímény könyvtárhoz jelölése

A tervjegyzékhez kapcsolt külső Csatolt dokumentumok kezelése (Word, Excel ...) megadásakor a dokumentum létesítmény könyvtárhoz való tartozás észlelésének javítása.

Lásd:

Tervjegyzék készítése
Csatolt dokumentumok kezelése (Word, Excel ...)
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

Az áramútterven készülék áthelyezés másik készlékbe forgatás szerint jelenkező hiba javítása.

Az áramútterv Elem módosítása, Készülék módosítása funkcióban a Készülékrész áthelyezése másik készülékbe végrehajtása során az olyan szimbólumrészek kezelésének javítása, amelyek elforgatva kerültek elhelyezésre. Az azonosítók nem az elhelyezési forgatás szerint jelentek meg. Ezeknek az azonosítóinak a megjelenítésének javítása.

Lásd:

Áramútterv logikai tervezése

Elem módosítása

Készülék módosítása

Készülékrész áthelyezése másik készülékbe

 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

Az áramútterv készítése közben jelentkező képernyő szemetelés megszüntetése.

Az áramútterv készítése közben a Szimbólum készülék elhelyezése és a Szimbólum készülékrész elhelyezése adattárból funkciók használata során jelentkező képernyő szemetelés megszüntetése.

Lásd:

Áramútterv logikai tervezése

Szimbólum készülék elhelyezése

Szimbólum készülékrész elhelyezése adattárból

 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 
6.

Verzió:

V10.1.230424

2023.04.24.

 

A 'bontás/építés' jelölés kiegészítése az változatlan felépítéssel kapcsolódó kapocspontok megjelölésére

A 'bontás/építés' jelölés szolgáltatásainak használatában a továbbiakban azok az elemek is megjelölhetők lesznek, amelyek olyan készülékkel állnak kapcsolatban, amelynek a kapocspont azonosítói változatlanok maradnak, de maga a készülék megváltozik. Iyen tipikus eset, ha a készülék névleges adata, típusa változik meg. Ekkor ez a készülék teljes egészében változik, és jelölt lesz. De eddig a vele kapcsolatban álló bekötések nem kerültek megjelölésre. A verzió változatban ezen jelölések is elhelyezésre kerülnek.

Amennyiben ezeket a bekötéseket is jelölni szeretnénk, akkor a:

Elektro rendszer beállítások
Tervezés jellege

részben az alábbi kapcsolót be kell kapcsolni!

Azon bekötések jelölése is, amelyek változatlan alfanumerikus azonosítójú készülékbe csatlakoznak, de ez a csatlakozó készlék változik. (Típus, névleges adat csere, vagy cserélendő készülék lesz)

Lásd:

Tervek automatikus kiértékelése (1)
Bontás/építés terv készítés
Megvalósulási terv készítés
Szerelési tervek készítése (2)
Szerelési tervek generálása
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

A szerkezet felírat elhelyezése az áramút kábel táblázataiban

Az olyan esetekben, amikor a kábel típusának és szerkeszetének felíratai a szokottnál nagyobb helyet foglalnak el, használhatunk az alap beállítástól eltérő elhelyezési módokat az alábbiak szerint:

Lásd:

Áramútterv készülék, kábeltáblázat készítése
Készülék és kábeltáblázat generálása
Áramút táblázatok generálási jellemzők
Elektro rendszer beállítások
Áramút táblázatok generálási jellemzők
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

A Típus nélküli készülékek használatának kiterjesztése

A rendszerben mindig is lehetőség volt a típus nélküli készülékek használatára. Mostantól ezeket a készülékeket teljesen egyedivé tehetjük a Készülék módosítása< funkcióban a típus nélküli készülékek módosítása esetén megjelenő Típus nélküli készülék megadása felületen.

Itt a típus nélküli készülék készülék jellemzőit, névleges adatait, szimbólum és, vagy doboz felépítését az alábbi panel segítségével alakíthatjuk ki:

---> --->

Fontos kiemelni, hogy a doboz felépítés megadása során a doboz kapocspontokat magyarázataival együtt tároljuk, és később ezeket a doboz kapocspont sablonokat egy másik készülékez betöltsük a funkcióval. amelynek kezelése és felhasználása teljesen azonos mint a:
Törzsadatbázisok kezelése Készülékek adattára felépítés megadásban.

Lásd:

Áramútterv logikai tervezése
Készülék módosítása
Típus nélküli készülék megadása
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

Készülékek addatára a készülék típusok doboz felépítés megadás kiegészítése

doboz felépítés megadás folyamatban a Kapocspont magyarázat leíró szöveg bevitelének könnyítésére és egységesítésére a szerkesztő ablak mellett elhelyezett gomb segítségével a felhasználó sablonba tárolhatjuk, gomb segítségével a sablonból törölhetjük az ablak tartalmát! A gomb segítségével a felhasználói sablonban eltárolt szövegekből választhatunk, amellynek a kapocspont magyarázat megadását egységesíti, könnyítheti.

A doboz felépítés megadása során a lehetőség van arra, hogy a már megadott doboz felépítéseket tároljuk, és később ezeket a doboz kapocspont sablonokat egy másik készülékez betöltsük a funkcióval.

Lehetőségünk van arra is, hogy ezeket a készülék doboz felépítés sablonokat táblázatkezelővel módosítsuk, szerkesszük a itt megadott szabályok szerint.

Lásd:

Törzsadatbázisok kezelése
Készülékek addatára
Doboz felépítés megadás
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

Készülékek addatára megadásában a készülék jellemzők megadásának egységesítése

Az adatbeviteli szerkesztő ablak mellett elhelyezett gomb segítségével a felhasználó sablonba tárolhatjuk, gomb segítségével a sablonból törölhetjük az ablak tartalmát! A gomb segítségével a felhasználói sablonban eltárolt szövegekből választhatunk, amellynek a készülék jellemzők megadását egységesíthetjük, könnyíthetjük.

Hasonlóan tehetjük ezt meg a Készülék bővített jellemzői funkcióban is.

Lásd:

Törzsadatbázisok kezelése
Készülékek addatára
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

Kábelek áthelyezés más mezőbe/sorszámba/törésbe... funkcióban a Kábel törés megváltoztatása kijelölés folyamat került kiegészítésre az alábbiak szerint:

Kábel törés megváltoztatása

Az új törés kiválasztásához a legördülő választási listán piros színnel megjelölésre kerülnek azok a törés helyek, amelyek más kábellel már foglaltak. A jelölésben az adott töréshez tartozó kábelsorszám jelenik meg!

Ha olyan törést választunk, amely már egy másik kábel által már foglalt, akkor annak a törése is megváltozik!

Lásd:

Áramútterv logikai tervezése
Kábelek áthelyezés más mezőbe/sorszámba/törésbe...
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

A létesítmény modulban mező másolás adatbázis egyesítéssel

Ha a Mező másolása folyamat végrehajtása során a forrás létesítményből a hiányzó adatbázis elemek átemelését végrehajtjuk, akkor előfordulhatott, hogy az összemásolás során a létesítményi adatbázisban egyes készülék típus listák túltöltődhettek. Ez a hiba a V10 rendszerbe való konvertáláskor azt a jelenséget eredményezi, hogy ennek a típusnak az elemei nem jelennek meg a kiválasztási listán! A hiba javítva. Ennek hibának az utólagos korrigálása az adatbázis kezelésben megoldásra került.

Lásd:

Létesítmények kezelése
Mező másolása
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

A létesítmény mező listában 'bontás/építés' jelölés

Ha a kijelölt létesítmény mező listájában 'bontás/építés' jelölés van, és ezután V9.21 vagy régebbi verziójú létesítményt kerül kijelölésre, 'bontás/építés' jelölés az előző létesítményből megmarad! A hiba javítva.

Lásd:

Létesítmények kezelése
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

A készülék táblázatokban a szimbólumok rajzolatainak egymásra takarása

Az áramúttervek készülék táblázataiban az egymás után következő szimbólumok képei egymásra takarhatnak még olyan esetekben is, ha a szimbólumok megszerkesztése, a hozzájuk illesztett keretek takarási felületei helyesen vannak kialakítva. Ezt a jelenséget tipikusan okozhatja az összetett készülékek kártya helyeit egyedileg azonosító adatoknak a kapocspont azonosítókkal való összevonása. Ekkor a szokotnál is hosszab felíratok alakulhatnak ki.

A szimbólumok egymás közötti távolságának meghatározása a valós grafikai méretük alapján számítva

Az alábbi minta is mutatja, hogy a készülékek egyes részeit megjelenítő képek olyan esetben, amikor a kapocspontjaik azonosítói az összetett készülékekrész azonosítói miatt terjedelmesek lesznek, akkor a szimbólumokhoz rendelt keretek takarási felületénél jóval nagyobb területet fedhetnek le. Így ezekre rátakarhatnak az őket követő készülékrészek képei. A kapcsoló bekapcsolásával ezek az átfedések megszüntethetők.

Az egymás után sorolt szimbólumok rajzolatának egymásra takarását természetesen okozhatja egyszerűen az is, hogy a szimbólum rajzolat kiterjedéséhez képest kisebb a hozzárendelt keret takarási felülete. Vagy céltudatosan, az áramút tervlapok szerkesztéséhez, a jobb hely kihasználáshoz eleve kisebb takarási felületet határozunk meg az adatbázisban.

Ennek a jelenségnek a megszüntetéséhez kapcsoljuk be a fenti kapcsolót. Ekkor a táblázatok előállítása során az egymást követő szimbólumok távolságát nem csak a hozzárendelt keretek takarási felülete, csatlakozó pontjainak száma, hanem az egyes példányok képeihez előállított kép mérete is befolyásolja. Itt az előállított kép mindig az adott szimbólum által megjelenített készülékrész képét jelenti, amelyhez hozzátartoznak a készülékrész csatlakozópont azonosító felíratai is!

Az előállított táblázatok méretét befolyásolhatjuk azzal is, hogy a készülék csatlakozás felírat felírat méretét megváltoztatjuk az Adatbázisok grafikai megjelenítése funkcióban.

A készülék képek készítésének ez a kiegészített módja alkalmazásba került a készülék adatatbázisok készülék típus megadásakor felépítés képeinek megszerkesztésekor, valamint az adatatbázis listák táblázatanak készítésekor is. Ezekben az esetekben nincs lehetlőség az opció mrűködésének kikapcsolására.

Lásd:

Elektro rendszer beállítások
Áramút táblázatok generálási jellemzők
Áramútterv készülék, kábeltáblázat készítése
Készülék és kábeltáblázat generálása
Áramút táblázatok generálási jellemzők

Lásd még:

Szerelési tervek készítése (2)
Szerelési tervek generálása
Törzsadatbázis listák készítése
Adatbázislisták előállítása
Törzsadatbázisok kezelése
Készülékek addatára
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

A szerelésterv készülék bekötési táblázatokban a szimbólumok rajzolatainak egymásra takarása

Az szereléstervek készülék bekötési táblázataiban az egymás után következő szimbólumok képei egymásra takarhatnak még olyan esetekben is, ha a szimbólumok megszerkesztése, a hozzájuk illesztett keretek takarási felületei helyesen vannak kialakítva. Ezt a jelenséget tipikusan okozhatja az összetett készülékek kártya helyeit egyedileg azonosító adatoknak a kapocspont azonosítókkal való összevonása. Ekkor a szokotnál is hosszab felíratok alakulhatnak ki.

A szimbólumok egymás közötti távolságának meghatározása a valós grafikai méretük alapján számítva

Az alábbi minta is mutatja, hogy a készülékek egyes részeit megjelenítő képek olyan esetben, amikor a kapocspontjaik azonosítói az összetett készülékekrész azonosítói miatt terjedelmesek lesznek, akkor a szimbólumokhoz rendelt keretek takarási felületénél jóval nagyobb területet fedhetnek le. Így ezekre rátakarhatnak az őket követő készülékrészek képei. A kapcsoló bekapcsolásával ezek az átfedések megszüntethetők.

Az egymás után sorolt szimbólumok rajzolatának egymásra takarását természetesen okozhatja egyszerűen az is, hogy a szimbólum rajzolat kiterjedéséhez képest kisebb a hozzárendelt keret takarási felülete. Vagy céltudatosan, az áramút tervlapok szerkesztéséhez, a jobb hely kihasználáshoz eleve kisebb takarási felületet határozunk meg az adatbázisban.

Ennek a jelenségnek a megszüntetéséhez kapcsoljuk be a fenti kapcsolót. Ekkor a táblázatok előállítása során az egymást követő szimbólumok távolságát nem csak a hozzárendelt keretek takarási felülete, csatlakozó pontjainak száma, hanem az egyes példányok képeihez előállított kép mérete is befolyásolja. Itt az előállított kép mindig az adott szimbólum által megjelenített készülékrész képét jelenti, amelyhez hozzátartoznak a készülékrész csatlakozópont azonosító felíratai is!

Az előállított táblázatok méretét befolyásolhatjuk azzal is, hogy a készülék csatlakozás felírat felírat méretét megváltoztatjuk az Adatbázisok grafikai megjelenítése funkcióban.

A készülék képek készítésének ez a kiegészített módja alkalmazásba került a készülék adatatbázisok készülék típus megadásakor felépítés képeinek megszerkesztésekor, valamint az adatatbázis listák táblázatanak készítésekor is. Ezekben az esetekben nincs lehetlőség az opció mrűködésének kikapcsolására.

Lásd:

Elektro rendszer beállítások
Szerelésterv generálási jellemzők
Szerelési tervek készítése (2)
Szerelési tervek generálása
Szerelésterv generálási jellemzők

Lásd még:

Áramútterv készülék, kábeltáblázat készítése
Készülék és kábeltáblázat generálása
Törzsadatbázis listák készítése
Adatbázislisták előállítása
Törzsadatbázisok kezelése
Készülékek addatára
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

Tervrészlet hozzáfűzés funkcióban az azonosítatlan szimbólumok ellenőrzése feleslegesen hajtódik végre, ha a forrás saját mezőben van. Továbbá ha a kijelölés más létesítményből történik, akkor akijelölt lapszámok visszajelzésekor fedőlapok száma hibásan került figyelembevételre. A hiba javítva.

Lásd:

Áramútterv logikai tervezése
Tervrészlet hozzáfűzés
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

Szereléshely táblázat készítése... során a szereléshelyek azonosítója a helyszínrajzon más volt, mint a táblázatban. A hiba javítva.

Lásd:

Kábelfektetési tervek készítése
Szereléshely táblázat készítése...
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 
5.

Verzió:

V10.1.230120

2023.01.20.

 

Egyszerre több szimbólum készülékrész elhelyezése

A Szimbólum készülékrész elhelyezése adattárból funkcióban, ahol az elhelyezni készülék felépítésének valamennyi szimból eleme megjelenik a továbbiakban lehetőségünk van arra, hogy a következő módokkal egyszerre több készülékrész is kijelöljünk elhelyezésre:

Egy készülékrészt jelölhetünk ki, ha az egérrel a kijelölendő készülékrészre kattintunk. Ebben az esetben a korábbi kijelölések törlődnek!

Több készülékrészt jelölhetünk ki egymásután, ha az egérrel a kijelölendő készülékrészre való kattintással egy időben nyomva tartjuk a 'Ctrl' billentyű gombot is!

A készülékrész lista egy tartományát jelölhetjük ki, ha az egérrel a kijelölendő készülékrészre való kattintással egy időben nyomva tartjuk a 'Shift' billentyű gombot is! Ekkor az előző egér kattintás és a legutolsó egér kattintás közötti készülékrészek lesznek egyszerre kijelölve!

A legördülő listán a -Választható -Kijelölt jelölés után megjelenő sorszám a szimbólum kijelölési sorszámát jelöli. Ennek sorrendjében történik majd az elhelyezés.

Ebben a Több szimbólum kijelölése elhelyezésre funkcióban egy szeparálható listán jelennek meg a készülék felépítés szimbólumai, és az elhelyezésre olyan módot is válaszhatunk, amellyel a kijelöt szimbólumokat egyetlen pozícionálással egy csoportban helyezhetjük el. Ezt a:
Valamennyi kijelölt rész együtt, egy pozícionálással elhelyezve módban végezhetjek el.

Ez az elhelyezési mód csak akkor lesz érvényes és bekapcsolható, ha a készülék szimbólumai közül legalább két szimbólumot már kijelöltünk elhelyezésre és a Több szimbólum kijelölése elhelyezésre funkcióban a:
Valamennyi kijelölt rész együtt, egy pozícionálással elhelyezve mód van beállítva.

Ha azért jelölünk ki elhelyezésre egynél több szimbólumot, hogy azokat egyetlen pozícionálással helyezzük el, és ehhez már mindent beállítottunk a Több szimbólum kijelölése elhelyezésre funkcióban, akkor ennek a bekapcsolásával anélkül használhatjuk a csoportos elhelyezést, hogy be kellene lépnünk az előbbi funkcióba.

A készülékrészek tervlapon történő pozícionálása közben is több lehetőségünk van a megjelenés utólagos módosítására az egér jobb oldali egér gombjának felengedésre előbukkanó lebegő menü segítségével:


Minta több elem együtt elhelyezésére amikor csak a
'A készülékrészek összejelölése határoló vonallal' opció van bekapcsolva.


Minta több elem együtt elhelyezésére amikor csak a
'Mechanikus működtetés jelölése a részek között' opció van bekapcsolva.

Lásd:

Áramútterv logikai tervezése
Szimbólum készülékrész elhelyezése adattárból
Több szimbólum kijelölése elhelyezésre
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

Több doboz kapocspont kijelölés 'CTRL' nyomása nélkül.

A Doboz készülék megadása, és az Új doboz kapocspont megadása funkciókban az elhelyezendő kapocspontok kijelölésének segítésére lehetőség van arra, hogy a korábbi verziók használatához azonos kijelölési mód is használható legyen, és így a több kapocspont kijelölés 'CTRL' nyomása nélkül is használható legyen.

Mindez úgy megvalósítva, hogy a kapcsoló bekapcsolt állapota esetén továbbra is használható a 'SHIFT' nyomása melleti csoportos kijelölés, az előző kijelöléstől az új kijelöléséig valamennyi kijelölésével.

Lásd:

Áramútterv logikai tervezése
Doboz készülék megadása
Új doboz kapocspont megadása
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

Névleges adatok megjelenítése a készülékrész képében

A Szimbólum kép megjelenítés beállítása, a Doboz kép megjelenítés beállítása során, ha a készülék elnevezés bekapcsolt állapotában az kerül beállításra, hogy az elnevezés a készülék típusnévvel azonos, akkor további lehetőség, hogy a készülék jellemzők és a névleges adatok is jelenjenek meg a készülékrész képében.

Lásd:

Áramútterv logikai tervezése
Szimbólum kép megjelenítés beállítása
Doboz kép megjelenítés beállítása
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

Saját készülékek szimbólum felépítésének helyettesítése 'Minősített szimbólum'-okkal

Amikor a saját készülék adatbázisunkban végrehajtjuk a Saját készülékek szimbólum felépítésének helyettesítése 'minősített szimbólum'-okkal funkciót, akkor a létesítmény adatbázis esetén a létesítményben is elvégzi az érintett készülékekben a szimbólum felépítés átalakítását 'minősített szimbólum'-okra.

Viszont az olyan esetben, amikor ezt a folyamatot a központi, vagy munkahelyi adatbázisban végezzük el, és ezzel a központi, vagy munkahelyi adatbázissal helyettesítjük egy tervünk létesítmény adatbázisát, akkor magában a készülék adatbázisban a helyettesítési folyamat már elvégzett. Viszont a létesítményben az érintett készülékekben a szimbólum felépítés átalakítása 'minősített szimbólum'-okra az még nem történt meg.

Az ilyen esetekre került átalakításra ez a funkció. Ekkor is érvényes lesz a gomb, és az alábbi megerősítés után ebben a létesítményben is végrehajtásra kerül az érintett készülék típusok átalakítása.

Lásd:

Törzsadatbázisok kezelése
Saját készülékek szimbólum felépítésének helyettesítése 'minősített szimbólum'-okkal
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

Valamennyi azonos típusú készülék cseréje

A Valamennyi azonos típusú készülék cseréje funkcióban az olyan esetben, amikor az amelyet cserélünk típus szimbólum felépítésben csak a létesítményi szimbólumok vannak, de ezek mindegyike már megfeleltetett valamelyik minősített szimbólumnak, akkor az amelyre cseréljük típus keresése során az olyan készülék típusok is kiválaszthatóak lesznek, amelyeknek szimbólum felépítésében már csak minősített szimbólumok vannak, és azok mindegyike azonos az amelyet cserélünk típus megfeletetett szimbólumaival. Iyen esetben ezek a készülékek cserélhetők gyártói adatbázis készülékére is.

Lásd:

Áramútterv logikai tervezése
Készülék módosítása
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

Tervjegyzékhez csatolt dokumentum kijelölése

A tervjegyzékhez kapcsolt külső Csatolt dokumentumok kezelése (Word, Excel ...) megadásakor a túl hosszú elérési útvonalon elhelyezkedő állomány kijelölése során történt rendszer leállás javítása.

Lásd:

Tervjegyzék készítése
Csatolt dokumentumok kezelése (Word, Excel ...)
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

A kábelek költségkódjának csoportos módosítása

A tervanyagok V10.1 verzióba történtő konvertálás után a kábeleken végrehajtott csoportos módosítás nem hajtódott végre. A bontás/építés terv készítés során a költségkód automatikus beállítása. A megvalósulási terv készítés esetén a 'Meglévő' költségkód beállítása, míg az áramút tervezéskor a Kábelek költségkód módosítása... funkcióban bármilyen állapotra történtő módosítás. A hiba javítva.

Lásd:

Áramútterv logikai tervezése
Kábelek költségkód módosítása...
Tervek automatikus kiértékelése (1)
Bontás/építés terv készítés
Megvalósulási terv készítés
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX

 
 
4.

Verzió:

V10.1.221102

2022.11.02.

 

Készülék funkcióleírások tárolása sablonba, majd betöltése sablonból

Az áramútterv készítése közben a készülékek kapocspont funkcióleírásainak megadása során a funkcióban lehetőség van arra, hogy a már megadott funkcióleírásokat tároljuk, és később ezeket a kapocspont funkcióleírás sablonokat egy másik készülék kapocspontjaihoz betöltsük a funkcióval.

Lehetőségünk van arra is, hogy ezeket a funkcióleírás sablonokat táblázatkezelővel módosítsuk, szerkesszük a itt megadott szabályok szerint.

Lásd:

Áramútterv logikai tervezése
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

Doboz készülékek kapocspont helyének kijelölésének új lehetőségei

Doboz készülék megadása közben, a készülékek kapocspontjainak elhelyezéskor, a pozícionálás közben lehetőség van arra, hogy a már elhelyezett kapocspontra visszatérjünk, és változtassunk a helyén, vagy kihagyjunk kapocspontot a kijelölt listáról. Ezek a lehetőségek a pozícionálás közben a jobb oldali egérgomb felengedésére megjelenő lebegő menü használatával érhetők el.

A menü megjelenésével az alábbi lehetőségeink vannak:

Vissza az előző bekötési pontra

Ennek a menüpontnak a választásával vissza tudunk térni az előző bekötési pontra. Az elhelyezését töröljük, és ezután egy új, módosított helyre tudjuk azt elhelyezni. Vagy az új pozícionálás során ugyanennek a menünek a használatával ki is hagyhatjuk az elhelyezendők közül.
Érvénytelen a menüpont, ha még nem helyeztük el az első bekötés pontot sem.

Tovább a következő bekötési pontra

Ennek a menüpontnak a használálatával az aktuálisan elhelyezndő bekötési pontot kihagyjuk a dobozrészben való felhasználásból. Ha ezt a későbbiekben mégsem akarjuk, akkor az új pozícionálás során ugyanennek a menünek a használatával újra visszatérhetünk rá.
Érvénytelen a menüpont, ha már nincs több elhelyezésre kijelölt bekötés pontot. Azaz ez már az utolsó elhelyezndő bekötési pont. Ebben az esetben válaszd a lentebbi menüpontot.

Befejezés az eddig elhelyezett bekötés pontokkal

Ha ezt a menüpontot választjuk, akkor a dobozrész elheylezését befelyezzük az eddig elhelyezett bekötési pontokkal. A további elhelyezésre kijelölt bekötéspontok kimaradnak a dobozrészben való felhasználásból, a későbbiekben szabadon elhelyezhetők lesznek.

Folytatás a kijelölt bekötés pont elhelyezéssel

Amennyiben nem akarunk változást a dobozrész bekötéspontjainak megadásában, azaz feleslegesen jelenítettük meg a menüt, akkor a menüpont választásával ugyanott folytatjuk a munkát, ahonnan a menüt megjelenítettük.

Lásd:

Áramútterv logikai tervezése

Doboz készülék megadása

Új doboz kapocspont megadása

 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

Az elemzés során a lap és mező kapcsolat felíratok frissítés közbeni felesleges hibajelzés megszüntetése

A Több mező együtt elemzése funkció végrehajtása során, a mező kapcsolatok felírat frissítése közben, ha az bekapcsolt, akkor olyan esetekben, amikor a mező kapcsolat különleges vezetékkel van megvalósítva, a rendszer feleslegesen, és hibásan adott [747] azonosítójú hibajelzést. A hiba megszüntetve!

Lásd:

Tervek automatikus kiértékelése (1)
Több mező együtt elemzése
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX

 
 
3.

Verzió:

V10.1.220922

2022.09.22.

 

Szerelésterv készülékbekötés-táblázat készítés elforgatott szimbólumok megjelenítés javítása

Szerelési tervek generálása készülékbekötés-táblázat készítés során az elforgatott (180fok) szimbólumok képe és a hozzá tartozó kapocspont jelölések helytelen pozícióban jelentek meg. A hiba javítva.

Lásd:

Szerelési tervek készítése
Szerelési tervek generálása
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

DXF Importálás

A DXF Import modul használata során az olyan hibás DXF állomány beolvasási folyamatának javítása, amikor a DXF állomány nincs szabályosan lezárva a szükséges tagokkal.

Lásd:

DXF Import
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 
2.

Verzió:

V10.1.220828

2022.08.28.

 

Szerelésterv sorkapocsbekötés-táblázat készítéshez a 'korábbi állapot' figyelembe vétele

Az a jelenség előfordulhat, hogy egy sorkapocs áramköri bekötés alapján generálunk egy szereléstervet, majd ezt később átalakítva, azaz, az áramköri terven a sorkapocshoz új bekötéseket helyezünk el, vagy éppen meglévőket törlünk, ést ezt újra elemezve, a szereléstervet generálva, előfordul, hogy a sorkapocsban egy olyan bekötés, amely az előző és az új változatban is megvan, a szerelésterven mégis a sorkapocsléc másik oldalára kerül. (Készülékoldalról átkerül a kábeloldalra, vagy fordítva).
Ez független attól, hogy a szerelésterven volt-e bármely kapcsolat átmozgatva a sorkapocsbekötés oldalai között.
Ez a jelenség nem a rendszer hibája, nem is az esetleg jelölésre használt 'bontás/építés' jelölési hibája.
Ez egyszerűen a rendszer alapvető működésének a tulajdonságából következik.

Az áthúzással jelzett kapcsolatokat törölve és a 'korábbi állapothoz igazítás' nélkül generált szerelésterv részlet.

Ugyanis a rendszer sorkapocs elemzés során a bekötéseket a legoptimálisabban fogja elhelyezni a sorkapocs készülék vagy a kábelbekötés oldalán. Ha a sorkapocsba nem ugyanannyi bekötés érkezik, akkor a kiosztás más lehet mint egy korábbi állapotban volt.

Ha a fenti jelenség nem fogadható el, például egy korábbi szerelési állapot miatt, akkor ennek a korrigáláshoz tárolni kell a korábbi elemzés adatait. Ezért bevezetésre kerül a sorkapocs szerelési tervek generálásokhoz egy új opció, amelyet a 'A bekötések helyének a korábbi állapothoz igazítása' -nak nevezünk.

Az áthúzással jelzett kapcsolatokat törölve és az új 'korábbi állapothoz igazítás' használatával generált szerelésterv részlet.

Ahhoz, hogy ezt a korrekció működni tudjon, az kell, hogy a szerelésterv korábbi generálása során a 'A bekötések helyének a korábbi állapothoz igazítása' kapcsoló be legyen kapcsolva! Ne várd el, hogy a korábbi verziókkal készített szereléstervek esetén is ez már korrigálni fogja az ebből adódó eltéréseket! A korábbi változatok nem tároltak ilyen adatot.

Javaslat:

Ha a rendszer korábbi változatával készült terv folytatásán dolgozol, és használni akarod ezt a lehetőséget, akkor az áramkörök átalakítása és az elemzések előtt a szerelésterveket újra kell generálni ezzel a bekapcsolt opcióval! (Ilyen esetben az opció automatikusan bekapcsol!) Erre ezt célszerű használni:
Több szerelésterv generálása

A rendszer automatizmusainak a célja, hogy a sorkapocsbekötés kiosztásokat a legcélszerűbben helyezze el. Ezért arra az esetre, amikor egy jól bevált áramköri tervet felhasználva, amely számtalan előző állapotból tartalmazó korrekciót tartalmazhat, de ezt már új szerelésként kerül megvalósításra, minden előzetes kötöttség nélkül, akkor ezek a korábbi állapotok feleslegesek és zavaróak. Ezért ezek az állapotok törölhetők a szerelésterv készítése előtt, vagy az egész tervre vonatkozóan egyszerre a Tervek automatikus kiértékelése mudul Rögzítés funkciójában.

Lásd:

Szerelési tervek készítése
Szerelési tervek generálása
Sorkapocs adatok beállítása
Tervek automatikus kiértékelése (1)
Rögzítés
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

Logikai blokk elhelyezése során a funkció leírás beolvasás hibája vegyes felépítésű készülék esetén

Az Áramútterv logikai tervezése modulban a Blokk elhelyezése könyvtárból... funkcióban az olyan módon eltárolt blokk esetén, amely vegyes felépítésű készüléket tartalmazott, de magában a blokk rajzolaton csak az egyyik felépítésű rész szerepelt, akkor a másik felépítéshez tartozó kapocspont funkcióleírásokat nem rendelte hozzá a létrejövő új készülékhez. A hiba javítva.

Lásd:

Áramútterv logikai tervezése

Blokk elhelyezése könyvtárból...

 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

Készülék táblázat generálás során az áramútterv elforgatott szimbólum kép hiba javítása

Az Áramútterv készülék, kábeltáblázat modulban a Készülék táblázat generálás során az áramút tervlapon megjelenő készüléktáblázat referencia adatok aktualizálásakor az elforgatott szimbólumok képek kapocspontjai hibásan jelentek meg. A hiba javítva.

Lásd:

Készülék/kábel táblázatok
Készülék és kábeltáblázat generálása
 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 
1.

Verzió:

V10.1.220804

2022.08.04.

 

A Kábelek áthelyezés más mezőbe/sorszámba/törésbe... funkció átalakítása.

Az átalakítás egyik lényege, hogy a kábel listán több elemet is kijelölhetünk a billentyűzet és az egér segítségével, vagy akár valamennyi elemét is kijelölhetjük billentyűzet 'Ctrl' A gombjainak egyidejű megnyomásával.

Ennek segítségével a kábellista valamennyi kijelölt elemét néhány mozdulattal egy másik mezőlistába tudjuk áthelyezni.

A kijelölt kábeleket egy másik sorszámba mozgathatjuk a lista ablakban a bal, vagy a jobb oldali egérgomb folyamatos lenyomása melletti mozgatással.

gomb segítségével üres kábeleket tudunk elhelyezni a kijelölt kábel elé a listában, míg a

gombbal a kijelölt üres kábelhelyeket tudjuk megszüntetni.

Lásd:

Áramútterv logikai tervezése

Kábelek áthelyezés más mezőbe/sorszámba/törésbe...

 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX

 
 

Az áramút keresések kiegésszítése.

Valamennyi keresési funkció kiegészítésre került a lehetőséggel, melynek használatával a rendszer a keresett elemet és a hozzá tartozó további részeket megjeleníti, de nem zárja be a funkciót! A keresést tovább folytathatjuk új elemek kijelölésével és megjelölésével. A korábbi keresések megjelölései is megmaradnak a tervlapokon. A funkció használata úgy lehet hasznos, ha a dialógus ablakot a grafikus munkaterülettől eltérő, második képernyőre tudjuk helyezni.

Továbbá a sorkapocs és kábelér keresés kiegészítésre került azzal, hogy a keresés funkció újbóli indításákar keresést az előzőleg keresett elemtől folytathatjuk.

Lásd:

Áramútterv logikai tervezése

Készülék keresése...

Kábel sorszám/ér keresése...

Sorkapocs sorszám keresése...

Szereléshely keresése...

Körvezeték keresése...

Lap, és mezőkapcsolatok keresése...

Átkötéspontok keresése...

Csavaros kötéspontok keresése...

Potenciáljel keresése...

 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI,INFO

 
 

Elemzési, generálási folyamat befejezésekor a hangjelzés kikapcsolása.

'Befejezéskor hangjelzés'

A kapcsoló ki/be kapcsolásával beállítható, hogy az elemzési, generálási folyamat befejezéséről adjon-e hangjelzést a rendszer.

Lásd:

Tervek automatikus kiértékelése (1)

Elemzés beállítások

Tervjegyzék készítése

Tervjegyzék lapok generálása

Áramútterv készülék, kábeltáblázat készítése

Készülék és kábeltáblázat generálása

Szerelési tervek készítése (2)

Szerelési tervek generálása

Kábelfektetési tervek készítése (2)

Kábel fektetési tervek generálása

Kábeltervek készítése (2)

Kábel tervlapok generálása

Anyag és költségvetés listák készítése (2)

Anyaglista tervlapok generálása

Törzsadatbázis listák készítése

Adatbázislisták előállítása

 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

A kábel valamennyi erének megjelenési tulajdonságának beállítása.

A Kábel módosítása funkcióban az Egyedi azonosító megjelenítés érték változtatásakor az új tulajdonságot a kábel valamennyi erére végrehajthatjuk az aktuális tervlapon, vagy a terv egész terjedelmében is az általunk itt megadottak szerint.

Lásd:

Áramútterv logikai tervezése

Kábel módosítása

 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX,MINI,MIDI

 
 

A mező kijelölés figyelembevételének javítása

Az anyaglista modulban a Kábellista készítése funkcióban a Kábellista generálása végrehajtás javítása.

Lásd:

Kábeltervek készítése

Kábellista készítése

Kábelfektetési tervek készítése

Kábellista előállítása kábelfektetési tervek készítéséhez

 

Érintett alrendszerek:

KOMPLEX

 
 
 

Verzió:

V10.1.220410

2022.04.10.

 

A V10.1 rendszer kiadása.

 
 

Korlátozások/megjegyzések:

Az OmegaCAD ELEKTRO 'Rendszerek' frissítésének telepítője letölthető a OmegaSoft WEB oldalról formátumban.

Az OmegaCAD ELEKTRO 'Minősített szimbólumok' és 'Gyártói adatbázisok' adatbázisok legújabb változatának telepítője letölthető a OmegaSoft WEB oldalról formátumban.

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2024
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site